"Kijk, daar heb je Willem weer!" Willem Bonte (43) is chauffeur bij de Heineken- Drankenhandel Havenstad in Rotterdam. Hij is, zoals hij het zegt, een 'echte originele Rotterdammer'. Willem staat op de loonlijst van transportbedrijf G. van der Heijden uit Rotterdam, die Heineken als klant heeft. "Dat is al 23 jaar zo. Maar in al die tijd heb ik alleen voor Heineken gereden", vertelt hij. HORECA-GROOTHANDEL HAVENSTAD B.V. ROTTERDAM Wie op een willekeurige werk dag om half acht bij Havenstad binnenloopt, constateert dat het dan al een drukte van be lang is. Willem Bonte: "Ik woon in Rotterdam-Zuid en ik ver trek 's morgens om zeven uur. Ik ga elke dag met plezier na mijn werk. Al 23 jaar. Het enige dat 's morgens tegenzit is de file in de Maastunnel. Hier gearri veerd, drinken we eerst gezellig een bakkie koffie. Mijn bijrijder, Jerry Tjon-A-Njoek, zorgt daar na voor het beladen van de wa gen, nadat ik heb gecheckt of al les klopt met de orderbonnen. Rond half negen is de wagen vol en gaan we op pad. Ik heb dan een adresje of tien af te werken." Eigen 'wijkie' Willem Bonte bevoorraadt ho- reca-gelegenheden in de Rot terdamse wijken Schiebroek, Hillegersberg, Kralingen, Alex- anderpolder en Crooswijk. "Crooswijk is echt mijn 'wijkie'. Ilc heb er een tijd gewoond. Als ik Crooswijk binnenrijdt hoor je links en rechts: 'Kijk, daar heb je Willem weer!' Mijn bijrijder zei pas nog, dat hij er bij wijze van spreken de eerste nog moet tegenkomen die zijn hand niet naar me opsteekt." Tegen twaalf uur parkeert Willem zijn vrachtwagen weer op het ter rein van Havenstad. De 's mor gens geladen vracht heeft plaats gemaakt voor het leeg goed, dat de klanten hebben te rug gegeven. "Mijn bijrijder zet het leeg goed weg, terwijl ik binnen het ordergeld dat de klanten met mij hebben afge rekend ga afgeven. Ik pak ver volgens de nieuwe bonnen voor de middagrit. Aan de hand daarvan ga ik nakijken of alles goed op de karretjes staat. Daarna kan het de vrachtwa gen in." Spontaan demonstreert Willem het bedieningsgemak van zijn vrachtwagen. "Op mijn wagen zitten zeilen aan de zijkant die electrisch open en dicht kun nen worden gedaan. Op som mige andere wagens gebeurt dat handmatig met een draai- slinger. Ik hoef maar op een knoppie te drukken. Maar ja, ik ben ook al wat ouder, hè", zegt hij lachend. Verder toont hij hoe eenvoudig de traliehekken aan de zijkant kunnen worden weggenomen. "Ze zijn van alu minium en bovendien hol. Het weegt echt niks", legt hij uit. "Wij hebben de laadruimte zelf verdeeld in tweeën, door een schot in het midden te plaat sen. Het schot voorkomt schui ven van dc vaten. Aan de voor kant laden wc de biervaten en de volle rolcontainers aan de achterkant. Omdat de hekken aan de zijkant weggehaald kun nen worden, kunnen we overal goed bij. De biervaten trekken we bij de klant van de wagen en laten we vallen op een speciaal hiervoor bestemd dik kussen. Dan rollen we ze verder of we rijden ze weg met een steek- wagen. De rolcontainers wor den gelost met behulp van een automatische laadklep aan de achterkant. Natuurlijk zorgen we bij het inladen dat de contai ner voor de eerste klant het laatst in de wagen wordt gezet." Weinig obstakels De wijken waar Willem met zijn wagen komt, geven geen problemen met laden en los sen. Hij heeft nauwelijks te ma ken met trams. Bovendien zegt hij altijd voldoende ruimte te hebben om de vrachtwagen daar te krijgen, waar hij moet zijn. Natuurlijk vormen voor een beroepschauffeur weinig obstakels op de weg een pro bleem. "Verkeer in een smalle straat, daar speel ik mee. Ik heb in de afgelopen 23 jaar nog nooit schade veroorzaakt op straat", zegt Willem niet zonder trots. Op straat krijgt hij wel eens te horen, dat mensen het lossen van vracht zien als zwaar werk. Het tegendeel is waar wanneer je ervaring hebt, is echter zijn mening. Hij schat in dat hij hooguit vijftien kilo van elk biervat torst. Dat is de inspan ning die het kost om het vat van de wagen te trekken, waarna het op het speciale kussen valt. "Elke chauffeur heeft zo zijn ei gen systeem. Een bijrijder die pas begint, heeft die routine nog niet. Die hebben het in het begin inderdaad best zwaar. Ik vertel mijn bijrijders daarom meteen hoe ze het makkelijkst kunnen lossen." Naast de zomertijd is de kerst periode Willems favoriete tijd van het jaar. "Ik verheug me nu alweer op de weken voor Kerst mis. Er heerst dan gewoon een heel andere sfeer. Al die zakies helemaal versierd. Prachtig vind ik dat", besluit hij. TfiANSPOHIBfDfBJf C ld HEIJDEN 7* TEL OW 4524677

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 16