Reis- en uitzendbureau, personeelszaken en salarisadministratie ineen. Dat is de Personeelsdienst Internationaal (PDI), gevestigd op de begane grond in het Heineken- kantoor in Zoeterwoude. Van hieruit worden de zogenoemde expatriates (uitgezonden medewerkers) begeleid en zakenreizen geregeld. Improvisatievermogen Omdat PDI te maken heeft met 150 expatriates en hun gezins leden in verschillende landen, die elk hun eigen vragen en problemen hebben, worden soms hoge eisen gesteld aan het improvisatievermogen van de medewerkers. Een goed voor beeld hiervan speelde zich kort geleden af, als gevolg van onge regeldheden in Zaïre. PDI: hèt aanspreekpunt voor expatriates De Personeelsdienst Internatio naal bestaat in totaal uit tien medewerkers, onder leiding van Gerrit Kuhlman. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het goed verlopen van alle per soneelszaken rond de 150 ex patriates van Heineken in het buitenland. Dat kan uiteenlo pen van het verzorgen van reis documenten en de benodigde werkvergunningen tot en met het voorstellen van arbeids voorwaarden en bctalingsaf- stemmingen. Het secretariaat met Karin A Baak (links) en Carolien Sevenster. Niet aanwezig: Carla Boele "Aan de samenstelling van on ze afdeling kun j e al zien, dat we nogal verschillen met perso neelszaken voor de Nederland se organisatie", meent hoofd PDI Gerrit Kuhlman. "Naast de algemene werkzaamheden waar alle personeelsdiensten mee te maken hebben, verzorgen wij ook het salaris van een Heine- ken-medewerker in het buiten land. Verder houden wij ons bezig met de uitzendvoorwaar- den voor expatriates. Daarnaast hebben wij nog eens te maken met het gehele gezin. Onze af deling zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kinderen van een expatriate in het land van be stemming naar school kun nen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 12