Miljoenste Pepsi-proef Vramona-team naar marathon New York jsostar isostar Rotterdam Tijdens de Femi- na-beurs in Rotterdam vond 6 oktober de miljoenste Pepsi- proef plaats. De miljoenste proever koos voor Pepsi Light als lekkerste cola. De Pepsi-proef bestaat in Ne derland sinds 1985. Het maakt deel uit van een wereldwijd programma, waar tot nu toe meer dan dertig miljoen men sen aan hebben deelgenomen. Tijdens de Pepsi-proef worden Pepsi en een ander bekend merk cola op smaak met elkaar vergeleken. In de meeste geval len komt uit de test naar voren dat Pepsi of Pepsi Light de lek kerste cola is. Bunnik Het begon allemaal met een grap. Toen nog Vru- mona-medewerker Godfried Meijer daagde collega Ron Sierink uit, de tijd te verbeteren waarin Heineken-collega Gert- fan Vuyk de marathon in New York liep. "Dat moet jij toch beter kunnen", meende eerstge noemde na het lezen van het verslag in Vers van 't Vat. Het grapje werd al snel ernst toen Vrumona besloot hem te spon soren. "Godfried wist dat ik halve ma rathons liep", vertelt Ron hier over. "Vandaar dat hij over die tijdsverbetering begon. Hoewel ik moet zeggen dat Gert-f an, ge zien de weersomstandigheden een prima tijd heeft gelopen. Omdat ik dacht dat Godfried een geintje maakte, ging ik niet direct op de uitdaging in. Een paar weken later echter vroeg hij of ik al een team bij elkaar had." Alsnog werd snel een groep sportievelingen bij elkaar ge roepen. Het werden er zes plus één reserve voor het geval ie mand tijdens de training zou uitvallen. Dirk Turksema (si roopmaker Bottelarij), Freerk Wieringa (hoofd Planning en Werkvoorbereiding), Bert Knol (groepsleider Produktie), Henk Naafs (bedrijfsarts), Ton Klin kenberg (technisch-manager Horeca), Ron Sierink (eerste in koper) en reserve Gijs Mandjes (siroopmaker Bottelarij) hebben inmiddels een zwaar trainings programma achter de rug. Ze zijn klaar voor de start op 3 no vember aanstaande. „Je moet voor deelname aan een mara thon al een geoefende loper zijn en tenminste drie jaar getraind hebben. Anders kun je dit niet volhouden. Daarnaast moet je thuisfront ook achter je staan, want het trainingsprogramma vergt vooral in de weekeinden nogal wat tijd en inspanning", vertelt Freerk Wieringa. Het is voor hem de eerste keer dat hij een marathon loopt. "Tot nu toe heb ik alleen halve mara thons gelopen", vertelt hij hier over. "Ik ben ook bang dat ik na de marathon van New York nooit meer zo'n krachtmeting aan zal gaan. Het vergt nogal wat van je lichaam. Tijdens de (individuele) training loopt geen van ons de totale 42 kilo meter. De langste trainingsaf stand is 35 kilometer. De uiter ste inspanning van 42 moet je bewaren tot de uiteindelijke marathon", meent hij. Uitdaging De mannen hebben al veel zin in de uitdaging. "De reis, acco- modatie en de kleding zijn deels gesponsord door Isostar en deels door Vrumona. We gaan er met de andere Neder landse deelnemers in een KLM- vliegtuig heen. Onderweg krij gen we een speciaal dieet", vertelt Ron. "Natuurlijk hopen we op fantastisch weer, maar dat is nog afwachten. We heb ben er als team zin in en hopen uiteindelijk allemaal op een goed resultaat. Want daar zal het voornamelijk op onze indi viduele inspanning aanko men." De Nederlandse televisie zendt een rechtstreeks verslag uit van de marathon van New York. Het Vrumona-team dat de marathon van New York gaat lopen. Van links naar rechts: Ron Sierink, Ton Klinkenberg, Bert Knol, Henk Naafs, Dirk Turksema, Freerk Wieringa en Gijs Mandjes.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 11