"Ik streef cd- kwaliteit na" Hij groeide op in een muzikaal gezin, speelde op jonge leeftijd blokfluit en gitaar en ging later op pianoles. "Mijn vader speelde ook piano, dus het hele gezin moest eraan geloven." Dat heeft hij overigens nooit erg gevonden, want het vormde de uiteindelijke basis van Hans Marcks latere hobby: het zelf maken van electronische muziek. Hans Marck, systeembeheer- de daarbij de periode van' de der Telefooncentrale van de af- 'wilde haren', zoals hij hetzelf deling Algemene Kantoorza- beschrijft. Hij wierp zich tijdens ken in Zoeterwoude, houdt zijn studietijd op het drumstel, zich al sinds zijn vroege jeugd "Ik speelde in die tijd in de Wa- bezig met muziek. Ook hij ken- geningse band 'Expunder'. Ik was via kennissen van mijn ken. Vandaar dat je, als je zo'n toenmalige vriendin en huidige merk koopt, in de winkel moet vrouw bij die band gekomen. demonstreren dat je kunt sol- Eigenlijk was de groepsnaam deren. Anders krijg je vóór je langer, namelijk Experimental het pakket meekrijgt eerst een Underground Bluesband. soldeercursus." Hans bleek ech- Vandaar ook dat de groep uit- ter goed genoeg te kunnen sol eindelijk koos voor de verkorte deren en mocht het pakket versie", zegt hij. meteen meenemen. De band speelde vooral muziek van Led Zeppelin. Maar ook Componeren met pc blues stond op het repertoire. Hij bouwde het orgel in drieën- "Samen met twee andere band- halve maand. "Ik begon met jes vonden we oefenruimte bij een lege printplaat. Daar moes een boer. Dat heeft uiteindelijk ten de weerstanden nog opge- nog geleid tot een televisieop- zet worden", vertelt hij hier- name voor het programma'Van over. "Toen uiteindelijk het Gewest tot Gewest'." hele orgel af was, ging ik op zoek naar een nieuwe uitda- Electronisch orgel ging." Die vond hij in het pc-pri- Om een lang verhaal kort te vé project. "De reden dat ik een houden: Hans raakte uiteinde- pc heb aangeschaft, is de moge lijk geobsedeerd door het elec- lijltheid om de computer en tronisch orgel. Die overstap muziekinstrumenten aan el- vindt hij een logische. "Ik speel- kaar te koppelen. De pc kan, ge- de vroeger piano en je kunt laden met een zogenoemd se- beter nog van piano naar orgel quencer-programma, als een overstappen, dan omgekeerd", meer-sporen-recorder dienst vertelt hij. "Bij een piano moet doen. Partijen voor slagwerk, je de toetsen veel harder in- bas, blazers kun je op die ma- drukken, dan bij een orgel. Bij nier stap voor stap inspelen, een electronisch orgel kun je Het programma biedt boven- via de zogenoemde aanslagge- dien de mogelijkheid om fou- voeligheid ervoor zorgen, dat je ten te herstellen. Als je een hal met meer 'gevoel' de muziek ve noot, in plaats van een hele kunt vertolken. En met een gespeeld hebt, kun je dat corri- electronisch orgel kun je alle geren. Opnieuw inspelen is dan instrumenten, van piano tot en niet nodig. Als je klaar bent met met drums, spelen. Dat lijkt ge- het inspelen van alle partijen, is makkelijker dan het is. Het gaat het mogelijk de melodie te spe- daarbij niet om het simpelweg lenen je doorje'eigen orkest'te indrukken van één knop, maar laten begeleiden. Je kunt daar om de manier waarop een in- door je eigen 'studio' beginnen." strument behoort te klinken. Bijvoorbeeld wel of geen vibra- Voorkeur voor een bepaalde to enzovoort. Je moet erop spe- muzieksoort heeft hij niet. "Ik len alsof je echt een violist of houd van klassiek, maar ook trompettist bent." van moderne melodieën. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Omdat electronische orgels mijn zoekgeraakte compact niet al te goedkoop zijn, besloot disks vaak terug te vinden zijn Hans er zelf één te bouwen. op de kamer van mijn kinde- "Dat leek mij altijd nog leuker ren." Het geluid van een cd is dan kopen. Het voordeel van zijn grote voorbeeld bij het ma- zelf bouwen is, dat je het instru- ken van muziek. "Ik streef de ment altijd 'up to date' kunt geluidskwaliteit van een com- houden door het uitwisselen pact disk na", vertelt hij hier van chips, printplaten enzo- over. Voorlopig doet hij dat nog voort." Hij kocht voor 5000 gul- puur als hobby. "Soms vind ik den een basispakket bij de Ne- dat wel jammer. Als je met derlandse importeur van het meer mensen speelt, leer je van Duitse merk 'Wersi'. "Deze eikaars fouten. Aan de andere Duitse fabrikant adverteert dat kant moet een hobby ook weer je met dit merk gemakkelijk je niet al te veel tijd gaan kosten, eigen electronische orgel kunt Ik heb ook een gezin dat de no- bouwen. Dat moeten ze na- dige aandacht vraagt. Maar als tuurlijk ook kunnen waarma- iemand het mij zou vragen, weet ik niet wat ik zou ant woorden. Het zou tenslotte Hans Marck met soldeerbout weer een nieuwe uitdaging bij zijn zelfgebouwde orgel kunnen zijn."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 10