~8 Het Internationaal Open Golf Kampioenschap van Nederland werd eind juli voor de 72ste keer gehouden. Het zal de geschiedenis in gaan als het eerste 'Heineken Open'. Marshalls wil is wet tijdens Heineken tekende in december golftoernooien van het vorig jaar een verbinte nis voor het hoofdsponsor schap van het toernooi. De overeenkomst is drie jaar gel dig, met een optie voor nog eens drie jaar. Heineken was al mede-sponsor van het open Nederlandse golfkampioen- schap, dat de afgelopen tien jaar onder de naam 'KLM Open' steeds meer bekendheid ver wierf. Heineken was als spon sor op zoek naar een sporteve nement in Europa met een internationale uitstraling, dat aansluit op het premium-ima go van Heineken bier. De KLM haakte af als hoofdsponsor en Heineken volgde de luchtvaart maatschappij op in die rol. On ze brouwerij blijft daarnaast hoofdsponsor van het Aus tralian Open-golftoernooi en sponsor van de World Cup of Golf. Stimulerend Het Heineken Open werd ge houden op het in de duinen ge legen terrein van de Noord- wijkse Golfclub. Met vijftien televisiecamera's legde een te levisie-ploeg van 80 mensen el ke beweging van de spelers vast. "Met de komst van Heineken als hoofdsponsor is de moge lijkheid geschapen vooral ook op het gebied van de televisie registratie hoger te scoren. Het Heineken Open was in vele lan den van de wereld te zien. Een Het moderne Tented Village Heineken Open uniek golf

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 8