cohol. Amstel is wel niet de eer ste die een alcoholvrij bier in troduceert, maar het brengt een produkt op de markt dat de Amstel-naam met recht mag dragen. Amstel Malt zal ook grote groepen consumenten aanspreken. Het is kwaliteit voor een vriendelijke prijs en plaatst zich daarmee midden in het alcoholvrije segment." Amstel Malt wordt net als Buckler gebrouwen via een ver nieuwde brouwwijze. Het is een traditioneel gebrouwen en vergist bier. Het alcohol percentage wordt pas na de ver gisting teruggebracht. Door ge bruik te maken van een geheel eigen receptuur sluit het bier qua smaak goed aan bij Amstel pils. Het is hoppig van karakter en zacht van smaak. Introductie De introductie van het nieuwe merk is in handen van het recla mebureau Bartels en Verdonk. Hiervoor is gekozen, omdat de introductie met een groot aan tal promoties gepaard gaat. Amstel Malt richt zich in de campagne op alle bierdrinkers in Nederland, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijd van 25-45 jaar en wil daarmee dus heel Nederland bereiken. Nico le hierover: "De reclamecam pagne gaat eind september van start, evenals de televisiecom mercial. Deze wordt zowel via de Ster als RTL4 uitgezonden. Het is een zeer bierige commer cial geworden, waarbij gebruik is gemaakt van 'echte biertaai'. Dat betekent veel bier in een café met conische glazen. Voor Het nieuwe produkt wordt in een 24-vaks krat uitgeleverd veel consumenten is het coni sche glas namelijk hét bierglas bij uitstek. Uit vooraf gehouden consumenten- onderzoek blijkt dat de Amstel Malt-commer- cial erg opvallend is. Dit effect wordt bereikt doordat het in feite om drie kleine commer cials gaat, waarin steeds een on derbreking is aangebracht. Bij het eerste blok heb je de indruk dat de commercial eindigt. Het is nog verrassender als blijkt dat dit niet het geval is en de com mercial gewoon verder gaat", vertelt Nicole enthousiast. Doordrinkbaar "De thema-regel: 'Zo lust ik er nog wel één. Amstel Malt, als je er meer dan één lust', vertelt precies wat wij willen overbren gen. Het gaat bij Amstel Malt om een lekker alcoholvrij bier, dat goed doordrinkbaar is. Ook len alle flesjes worden voorzien van een halsfolder. Paul Broer- sen, product-manager Horeca hierover: "Deze halsfolder is tevens een 'scratch kaart', waar bij diverse leuke prijzen zijn te winnen. Door te scratchen met een potlood of pen het grij ze vlakje wegkrabben ver schijnt een nummer en één of twee Amstel bierglaasjes. Wie de kaart vervolgens inlevert, maakt kans op een geldprijs van 25, 100 of 2.500 gulden. Ook voor de horeca-onder- nemer zijn geldprijzen beschik baar. Verder krijgt iedere horeca-ondernemer een pro- motie-pakket met Amstel Malt-glazen, aan twee kanten bedrukte promotieviltjes en posters." Het speciale actie-krat wordt duidelijk dat het een bier zonder alcohol is voor die mo menten dat je er wel meer dan één wilt, maar geen behoefte hebt aan bier met alcohol", meent Nicole. De campagne wordt behalve op de televisie ook via de radio en op bushok jes gevoerd. Voor de introductie op de winkelvloer is een specia le '4 halen, 3 betalen'-promotie ontwikkeld om probeeraanko- pen uit te lokken. Ook kunnen consumenten het nieuwe pro dukt in de grote verkooppun ten gratis proeven. Horeca Amstel Malt wordt eind okto ber in de horeca geïntrodu ceerd. Het komt hier niet op fust. In de horeca gaat de intro ductie gepaard onder het the ma 'Win een geeltje of hon derd'. Tijdens de eerste drie weken van de introductie zul-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 5