Vrumona breidt uit Bij frisdrankenfabrikant Vrumona in Bunnik wordt hard gebouwd aan een nieuw opslagmagazijn en de nieuwe colonne 8. De uitbreidingen zijn mede het gevolg van het succes van de PET-fles op de frisdrankenmarkt. De eerste fase van de uitbrei ding van opslaghal West (zie fo to) is inmiddels achter de rug. De hal werd 12 augustus door Vrumona in gebruik genomen voor de opslag van de volle krat ten. Ook is in het midden van de opslaghal een nieuw stapel centrum gebouwd voor de co lonnes 6 en 8. Hier komen de palletisers, de machines die de kratten op een pallet stapelen. Verkoopresultaten De uitbreidingen zijn nodig in verband met de gunstige ver koopresultaten van Vrumona in de afgelopen periode. Het be drijf werd onlangs nog door PepsiCo uitgeroepen tot botte- Enkele tijdopnamen van de bouw van de nieuwe opslagruimte. In het midden komen de palletizers te staan Volgens de laatste cijfers over marktaandelen zet de groei van Pepsi en 7Up in Nederland nog steeds door. Pepsi heeft 26 pro cent van de cola-markt in han den. Dat betekent een stijging van vijf procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 1990. 7Up ligt met 59 procent van de lemon-lime markt tien volle punten boven het tweede kwartaal van 1990. Deze groei komt voornamelijk door het succes van de hervulbare kunststof fles (inhoud ander halve liter) en de hght-varianten van 7Up. Ook Sisi Orange doet het goed. Rob van Breemen, hoofd Marketing bij Vrumona hierover: "Het marktaandeel steeg in 1990 maar liefst van 10,1 naar 17,6 procent. Ook dit geweldige succes is te danken aan de anderhalve liter fles en daarnaast aan de assorti mentsuitbreiding met Sisi Light en koolzuurvrij." Ook de Sour- cy-varianten en Royal Club Cassis zijn nu in de kunstof fles verkrijgbaar. Vanaf eind sep tember wordt Cherry 7Up eveneens in deze verpakking op de Nederlandse markt ge bracht. In deze ruimte zijn de depalletizers van colonne 8 gepland. Op de foto zijn nog die onderdelen en delen van depalletizers te zien, die tijdelijk hier waren opgeslagen. Deze laatste staan nu in de nieuwe opslaghal opgesteld laar van het jaar 1990. Het bedrijf kreeg daarvoor een on derscheiding van Christopher Sinclair, president van PepsiCo. De nieuwe opslaghal is zo groot gemaakt, dat ook de heftrucks er gemakkelijk rond kunnen rij den. De hal kan in totaal een oppervlakte krijgen van 14.000 m2. In de eerste fase is 8.600 m2 gebouwd. De start van de tweede fase is afhankelijk van het verdere succes van Vru mona. De nieuwe colonne 8, waar de retour gekomen PET- flessen op zullen worden afge vuld, zal waarschijnlijk begin volgend jaar worden opgele verd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 3