15.000 gulden voor J.F.J.M. Mulders en J. Dubbeld 30 Beloning Aanmoediging Den Bosch A.L.M. Geerts/W.F. Brouwer (Verpakken) 100,00 F.M.H. van Griendt/ P.S. Thelen (Verpakken) 175,00 Th.M. de Boer (MIT) 150,00 C.W.J.A. Stolzenbach/ L.C. Schoenmakers (MFH) 75,00 M.G.M. van Osch (MFH) 150,00 A.F.M. Kooien (Onderh. Mech. Brouwen) 200,00 T.G. van Wijk (MIT) 200,00 EJ.A. van Amerongen (T.D.) 75,00 P.A.J. Verhagen (Energie) 200,00 T.G. van Wijk (MIT) 100,00 A.W. Becks (Verpakken) 250,00 H.L.W. van Rijn (Verpakken) 75,00 Hans Mulders en Sjef Dubbeld van de afdeling Verpakken leverden een idee in met betrekking tot het terugdrin gen van verlies van stortbier. Dit stort- bier gaat naar een centrale opvang- tank onder de afdeling Verpakken. Voorheen traden in het terugstortsys- teem wel eens storingen op. Hierdoor werkte de geautomatiseerde bewa kingsapparatuur minder goed dan verwacht. Hans Mulders en Sjef Dub beld opperden om op elke 'stortings plaats' van bier een waarschuwings lamp te plaatsen. Deze waarschu wingslamp reageert zowel op schuim-detectie als op vloeistof. Zo dra de lamp brandt moet iedere stor- ter van bier onmiddellijk zijn werk staken. Op die manier kan, onafhan kelijk van het wel of niet functioneren van het automatische transportsys teem geen bier meer weglopen. In eer ste instantie leverde dit idee van de twee heren een besparing van mini maal 35.000 gulden per jaar op. Zij kregen de daarbij behorende beloning al eerder uitgereikt. Na een beroeps chrift van de twee en een langdurig onderzoek is vast komen te staan dat zeker voor meer dan 100.000 gulden minder bierverlies optreedt in het stortbiertraject. Hierdoor komen de twee indieners in aanmerking voor de maximale beloning van 15.000 gul den. Algemeen directeur R.V. Strobos reikte het tweetal op 14 augustus dit bedrag uit. Zoeterwoude A.F.T. Wassink (Energie) J.M.A. van Breda (MIT) F.A. van Staveren (Ligkelders) A. van Duijn (MIT) A. Wanrooij Verpakken J.W.C. v.d. Ploeg (Verpakken V. Morais (Verpakken) P.A.M. v.d. Sman (Verpakken R. Ince (Verpakken) Horecagebieden J. Agsteribbe (Hoofddorp,HTS) 100,00 250,00 125,00 60,00 75,00 60,00 60,00 60,00 60,00 75,00 Hans Mulders (links) en Sjef Dubbeld werken in de Bossche brouwerij

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 30