Buckler aan winnende hand De afgelopen periode hebben veel collega's flink de schouders gezet onder de produktie en de promotie en verkoop van vernieuwde Buckler. Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies, maar de eerste indrukken zijn zeer positief. Buckler staat weer vooraan in de strijd. "De twee miljoen actieblikjes van een kwartje per stuk waren binnen een mum van tijd de winkels uit. Ook op de actie 'maximaal tien gulden terug op een krat Buckler' is zeer goed gereageerd. We hebben post zakken vol actiekroonkurken binnengekregen", aldus een op getogen product-manager Joris Craandijk, die onlangs Mare Bolland opvolgde: "Heel Neder land heeft nu kennisgemaakt met vernieuwde Buckler. De brouwerij in Den Bosch heeft de handen vol om aan de vraag te kunnen voldoen, want de verkoop loopt boven verwach ting goed. In het begin was de vraag zo groot dat daar niet meteen aan kon worden vol daan. Hierdoor kon de horeca- organisatie helaas niet aan alle verkooppromotie-activiteiten rondom vernieuwde Buckler toekomen. Sinds half augustus kunnen we leveren wat wordt gevraagd. Het is duidelijk dat bierdrinkend Nederland het nieuwe Buckler enthousiast heeft ontvangen. Het is nu alco holvrij en dat heeft de accepta- Een journalist speelt de hoofdrol in de nieuwe Buckler-commercial tie vergemakkelijkt. Maar de verbeterde smaak heeft de grootste bijdrage geleverd aan het succes van de herintroduc tie. Al is het nog te vroeg voor definitieve uitspraken over de eindresultaten, kunnen we stel len dat Buckler aan de winnen de hand is. Dat is het gevolg van de inzet van alle betrokken medewerkers van met name de verkooporganisatie en de Bos sche brouwerij." Fustbier Buckler op fust is een andere sterke troef. "Het is uniek in het alcoholvrije segment van de biermarkt. De horeca heeft Buckler van de tap laaiend en thousiast ontvangen. Een ge tapte Buckler past perfect bij het goed gastheerschap van de horeca. Buckler fustbier gaat een mooie toekomst tege moet", aldus product-manager Joris Craandijk, die tot voor kort bedrijfsleider was van de Heineken-horecagroothandel Havenstad in Rotterdam. Publiciteit De herintroductie van Buckler heeft geleid tot een publiciteits golf. Het nieuws haalde onder meer het NOS-joumaal en de voorpagina van de Volkskrant. Diverse kranten en tijdschrif ten schreven over Buckler of publiceerden verhalen over al coholvrij bier in het algemeen. Ook nu verschijnen nog regel matig artikelen hierover. De betreffende Heineken-woord- voerders zijn vele malen geïn terviewd over vernieuwd Buckler en de alcoholvrij markt. Nieuwe commercial De Buckler-promotie houdt niet op met de onlangs afgeslo ten herintroductie-campagne. Joris Craandijk heeft nieuws over een vervolgcampagne: "Begin september wordt voor het eerst de nieuwe Buckler- commercial utgezonden op de Nederlandse televisie. Het is er één met een internationaal karakter. Het concept-verhaal scoorde hoog in de consumen tentests die zijn gehouden in alle Europese landen waar Buckler verkrijgbaar is. In Frankrijk is de Buckler-recla- mespot sinds juli op de buis en met succes." Het verhaal draait om een jour nalist die thuis achter zijn type machine zit. Hij werkt aan een verhaal, waarin hij een dierbare herinnering verwerkt. Het gaat om die keer dat hij in zijn stam kroeg een beeldschone dame zag binnenstappen. Eén blik richting de ober is genoeg: Dit is een perfect moment voor een Buckler. Hij moet er zijn hoofd bijhouden. Terugdenkend aan die avond zakt hij terug in zijn stoel en neemt genietend een slok Buckler.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 28