Huwelijken Den Bosch Geboorten Zoeterwoude Amsterdam Den Bosch Geslaagd Zoeterwoude Amsterdam Rotterdam Den Bosch Dankbetuigingen R. Algoe (Verpakkenmet mw. D. Pahladsingh L.C.R van Elten (Verpakken) met mw. J. Krete H.A.J. de Kort (Intern Transport) met mw. W. Smits R. Sampat (Verpakken) met mw. S. Dharmawatie Jeroen, z.v. M.J. Bakker (Energie, ploeg 2) Cyrilla E. en Sander R., d. en z.v. R. Stoute (Verpakken) Tamara, d.v. E.A. v.d. Berg (Postka mer) en mw. J.W. v.d. Berg-Kolsté (Extern Transport) Max C., z.v. Mw. M.G.H. van Raay (R.C.A.) Petra, d.v. J.A.M. Westerhout (Brou wen) Britt, d.v. W.A. van de Kerkhof (Bouwk. Wpl.) Tom, z.v. J. Klaver (Brouwen) Voor het diploma inleiding tot de Besturingstechniek: C.C. van Al phen (Electro Technische Werk plaats) Voor het diploma Magazijnmeester: D.C. Zandbergen (Centraal Maga zijn) Voor het Certificaat Versterkertech niek: H.R. van Dissel (Garage) Voor het Getuigschrift theorie Pro cesoperator C: J. Commandeur (Ver pakken) Voor het diploma Hogere Opleiding Technisch Chemicus: E. Westhoff (Kwaliteitsdienst Brouwen) Voor het getuigschrift HBO Chem. Technologie: P.A. Harteveld (Proces- technologische Dienst) Voor het diploma Belastingassistent: J. van der Keur (Fiscale Zaken) Voor het certificaat Spaans voor be ginners: M. Julio (Area Marketing Management); C. Nieveen (Distr. et) Logistics); R.M.Th. Sanders (Export); G.H. Wilting-ter Smitten (Treasury); S.C. Vlaar(Area Mark. Management); N.C.J. Jongh (Marketing Research) Voor Basis Marketing: J.A.F. Beerens (Doe. en Bibliotheek); R.K.J. de Bruin (Doe. en Bibliotheek) Voor Scheepvaart, Vervoer en Expe ditie: J. de Jong (ETA) Voor Introductie Informatievoorzie ning: T.J.M. Gommers (ETA) Voor het diploma M.B.A.: C.H. Bar- delmeijer (Administratie Export) Voor VAPRO MO-A: H.J. Kusters, P.A.M.M. Stuiver, J.G. Dul, C.M.A.N. Oudt, M.J. van der Velden, H.H.J. van Os, J.P. Marijnissen (allen Ver pakken) Voor Material Management (ISW): L.M.C. van Drunen (Produktieplan- ning) Voor MAVO: J.J.F. Wiggers (Intern Transport) Voor Alg. Taalvaardigheid Duits: J.G. Feijer (Centraal Magazijn/Inkoop) Voor MEAO-certificaten: M.I.P. Ver meer (Produktieplanning); P.J.S. Gloudemans jr. (Verpakken) Voor SVH-vakbekwaamheid Restau rantbedrijf: L.J.M. van Linder (Inter ne Dienst) Voor SVPB 'Basisdiploma Beveili ging': K.G.B. Mulder (Interne Dienst) Voor Post-HBO Inkoopaktieplan: G.E. van Mil (Centraal Magazijn/In koop) Hierbij wil ik een ieder die op mijn 25-jarig jubileum is geweest van har te danken voor de getoonde belang stelling. Ook wil ik hen danken die bijgedragen hebben aan het waarde volle geschenk. Het is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke dag geworden. Frank W.R. Steenstra Toussaint Hartelijk bedankt voor de belang stelling, cadeaus en bloemen die wij ontvangen hebben ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest me de namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. G. Jaarsveld Met genoegen kijk ik terug op 14 ju ni jongstleden. De dag van mijn af scheid. Alhoewel het voor iedereen wennen was om in deze nieuwe am biance een afscheidsreceptie te hou den was het toch bijzonder geslaagd. Bij deze wil ik mede namens mijn vrouw, ieder die hieraan meege werkt heeft hartelijk bedanken. Ook erg bedankt voor de grote belang stelling, goede wensen, brieven en cadeaus die ik mocht ontvangen. Wij wensen u allen veel geluk, liefde en gezondheid toe. Henny en Henk Alles Op 9 Juli waren wij 50 jaar ge trouwd en hebben dat door omstan digheden in klein gezelschap ge vierd. Aanwezig waren mevrouw Van Kooten en twee oud-collega's. Wij kregen namens de Heineken Brouwerij een prachtig bloemstuk aangeboden, een couvert met in houd en een doos met verrassing. Mijn vrouw en ik willen u hiervoor nogmaals hartelijk bedanken. J.H. Westerhof Hartelijk dank aan allen die er toe hebben bijgedragen om van mijn af scheid van Heineken zo'n feestelijk gebeuren te maken! Dank voor alle goede wensen, hartelijke woorden,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 26