Winnaars Amstel-zeiltocht op reis 25 jaar RA. van der Steen Den Bosch Ter gelegenheid van het 25-jarig dienst jubileum van de heer R.A. van der Steen, werd vrijdag 26 juli een receptie gehouden in de Cambrinuskel- der. De heer Van der Steen is een van de mensen met een on derbroken dienstverband. Hij begon zijn eerste werkzaamhe den voor Heineken op 28 juni 1965 in de afdeling Verpakken. Stopte vervolgens 31 juli 1966 en kwam op 21 augustus 1967 voor de tweede maal in dienst. Ook toen als medewerker van de afdeling Verpakken. Via de functies Produktiemedewer- ker, Algemeen Colonne Reser ve en Procescontroleur, werd hij Aflosser. Hij werkte voorna melijk op Colonne 9. De heer Van der Steen heeft deze colon ne zien bouwen en zal wellicht in 1992 de laatste blikken de vuiler zien verlaten. De recep tie van de jubilaris werd druk bezocht. Namens de collega's kreeg hij met geld gevulde Buckler-blikjes aangeboden. Als lid van de wielerclub 'Al- weerweg' kreeg hij een speciaal stuur aangeboden, met daarop een houder voor een hartver- sterkertje. Onderweg kreeg het A gezelschap onverwacht bezoek van piraten Anita van den Berg op het schip Zoeterwoude "Hartstikke leuk en heel erg goed verzorgd." Zo luidt de reactie van een en thousiaste Anita van den Berg, medewerkster van de Centrale Salarisadministratie in Zoeter woude, na afloop van haar zeil tocht over het IJsselmeer op 13 en 14 juli. Anita van den Berg won de Amstel-prijsvraag uit Vers van 't Vat 2/91, waarbij een zeiltocht van één en een zeil tocht van twee dagen werden verloot. Anita ging twee dagen op reis met de Driemast'Ber- kentijn 'De Elizabeth Smit' en maakte daarmee een tocht langs de bekende vissersplaat sen aan het IJsselmeer. Ook be zochten Anita en de winnaars van de consumenten-actie het Scheepvaart- en het Zuiderzee museum. Onderweg kreeg het gezelschap onverwacht bezoek van 'piraten'. Het schip werd geënterd en een deel van de be manningsleden werd gevangen genomen. Anita: "We hebben heel veel gezien. Bovendien was het redelijk goed weer. Wat dat betreft hebben we een heel leuk weekeinde gehad." Piet van Veelen, groepsleider Bij zonder Beheer in Zoeterwou de, was de winnaar van de een daagse zeiltocht. Hij koos op 8 augustus het mime sop van ons IJsselmeer en bracht onder meer een bezoek aan het Mui- derslot. Piet hoorde vanwege zijn vakantie pas op 29 juli dat hij de gelukkige prijswinnaar was. "Ik wist in eerste instantie niet eens wat voor prijs het was, omdat mijn vrouw de kaart had ingestuurd", vertelt hij lachend. Niettemin verheugde Piet zich al meteen enorm op het zeil tochtje. "Ik ben een verwoed zeiler geweest, dus wat dat be treft was de reis aan ons goed besteed."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 25