Nederland gestartte automatiseringspro j eet OEF zit op schema. Na de keuze voor hetzelfde pakket waarmee Vrumona sinds 1988 naar tevredenheid werkt, zijn de eisen en wensen van de betrokken Heineken -afdelingen in kaart gebracht. Nu dat is gebeurd, kan het OEF- pakket worden aangepast. OEF in de bouwfase i: 22 Het bij Heineken Emile van den Oord Emile van den Oord: "Het OEF- project is in april jongstleden van start gegaan. Sindsdien is een aantal werkgroepen druk doende geweest na te gaan wel ke mogelijkheden het OEF- pakket moet kunnen bieden aan Physieke Distributie (PD) en EFI (Economische zaken, Fi nanciën en Informatieverwer king) en Verkoop Thuisver- bruik, Horeca en Produktie. De eisen en wensen moesten 15 ju li op papier staan. Die datum is gehaald ondanks dat het een heel zware klus was voor de leden van de werkgroepen. Zij hebben de benodigde informa tie ingewonnen en verwerkt naast hun dagelijkse werk zaamheden. Inmiddels is een team van zes ontwikkelaars het OEF-pakket aan het bijwerken. Het wordt aangepast aan de si tuatie bij Heineken, onder toe zicht van de OEF- project groep." Direct toegang Hoofd Administratie Heineken Nederland, Richard Beukhof, over het belang van OEF: "Met de invoering van dit nieuwe pakket en de AS400-computer- systemen kunnen veel meer De Centrale Debiteuren Administratie in Zoeterwoude zoals deze er nu uitziet In het mei-nummer van Vers van 't Vat meldden we al waar om voor het OEF-pakket is ge kozen. Het blijkt veel beter te zijn dan de huidige systemen. Het is minder duur in verwer king. En het werkt een stuk eenvoudiger. "Het project OEF is in nu de bouwfase aangeko men", stelt projectmanager

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 22