Nieuw: Vrumona breidt uit Amstel Malt op de markt gebracht Heineken behoudt tweede tweede plaats top tien grootste brouwers ter wereld; Nieuws uit de vestigingen: Vrachtwagen 1870 van Amstel voor Holland Noord; Reparatie Heineken-neonletters kantoor Den Bosch trekt bekijks; Actie tegen spreeuwenoverlast op terrein Heineken Zoeterwoude; Sociaal Jaarverslag niet ontvangen? Nabestellen is mogebjk Het eerste Heineken Open: een zeer geslaagd golfevenement Uit een ander vaatje getapt John Cleese speelt in Heineken-videofilm 12 Kunstenaarsglazen Royal Club voor personeel 13 Hobby: Collega Sijmonsma heeft een passie voor 20 zweefvliegen OEF-project in bouwfase 22 Afscheid en jubileum: 24 Gezamenlijk afscheid A.M. v. Alebeek en M.D. v.d. Rijt; Afscheid P.J.C. Tops; Zilveren jubileum R.A. v.d. Steen Kort Heineken nieuws: HTB steekt helpende hand toe in 14 Nieuw-Zeeland; Nieuwe commercials Hoppe; Heineken investeert in Hongaarse brouwerij; Wegwerkzaamheden vlakbij Heineken Zoeterwoude; Handgemaakte Heineken speelgoed-vrachtwagen uit Tanzania Vestiging belicht: Arnhem 16 Vereniging in het zonnetje: 18 Heineken Cricket Club Eén uit het vat: 19 Essam Bosaila is smeerder bij Vrumona Amstel prijswinnaars op reis 25 Kroniek 26 Oproep muzikale collega's 27 Het gaat goed met Buckler 28 Jan Raas en Annemiek Louwers blikken temg op Tour de 29 France 1991 Ideeënbus: 15.000 gulden voor idee 30 Amstel Karaoke Show; Buckler wieleragenda; Sluiting 31 Canadese brouwerij Oude foto Bij de voorpagina: De Amerikaanse topgolf- speler Payne Stewart won het eerste Heineken Open. Een impressie van dit internationale evene ment leest u op de pagi na's 8, 9 en 10 Hoofdredactie: Hella Schoonveld Eindredactie: Peter Everts Redactie: Marguerite Feenstra Yvonne van Stek-Sanders Redactie-assistentie: Margritha Meijer Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel: (071-) 457234/456288 Redactiecommissie: mw. F.N. Tjaarda (voorzitter) mw. mr. R.A. den Dub belden R.G.H. Elfrink drs. D.R. Hooft Graaf land P. de Lange drs. f.L. van Oordt ir. f.B.R. Schwietert Correspondenten: G.W. Westenberg (Rijssen) H. Meyer (Bunnik) mw. M.B.J. van der Lin den ('s-Hertogen bosch) M. van Woerden (Rotterdam) mw. B.F. Valdink (Zoeterwoude) Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de staf dienst Public Relations Nederland in Zoeter woude, telefoon: (071-)457100.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 2