beter betrokken bij het werk van de drankenhandel." Het nieuwe pand aan de Ha- zenkamp 36 wordt door het horecagebied Gelderland/Over ijssel gehuurd van project-ont wikkelaar Muskens B.V. uit Lobith. Bij de bouw ervan wa ren twee groepen betrokken. Een klein team met Dick Hage- man, bedrijfsjurist Jan de Jonge, hoofd Planning en Control Wim van Tongeren, Hans Wes- sel en Co Koudenburg van het Heineken Bouwbureau en di rectie-secretaresse Trijnie Zwa- neveld hield zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Een groter team dat uit alle mede werkers van het verkoopkan toor bestond, bracht ideeën met betrekking tot inrichting en aankleding van het pand naar voren. Het nieuwe ver koopkantoor is dan ook groten deels klaar. Alleen moet nog van alles aan de wanden wor den opgehangen. De officiële opening is op 4 november. Goede motivatie Dat de drankenhandel naar het nieuwe pand komt is volgens bedrijfsjurist Jan de Jonge ook nog om een andere reden erg belangrijk. "Sinds de verhuizing van een aantal medewerkers naar Rijssen was het nogal stil in ons oude pand geworden. De hele derde verdieping stond leeg. Dat betekende ondermeer dat het aantal medewerkers dat hier werkt te klein werd om de ATV-dagen op te vangen. Straks zal dat veel beter lopen", meent hij. "Maar iedereen die vandaag Het nieuwe pand aan de Hazenkamp ATV-dagen had heeft deze van wege de verhuizing ingetrok ken", vult Wim van Tongeren aan. "Sommigen hebben zelfs hun vakantie een paar dagen verschoven. Dat zegt toch wel iets over ieders motivatie om in het nieuwe pand te beginnen." Wim werkt sinds 1989 in het verkoopkantoor. Daarvoor was hij medewerker van de Interne Accountantsdienst (IAD) bij Heineken. Hij heeft het erg naar zijn zin in zijn huidige baan. "Als medewerker van de IAD had ik meer een staffunc tie, waarbij ik vaak de vinger op de zere plekken moest leggen. Dat is niet al tij d dankbaar werk. Als hoofd Planning en Control heb ik meer invloed op wat er gebeurt en zie ik zichtbare re sultaten van mijn werk. Mijn baan is ook erg divers. Het strekt zich uit van de financie ring van de drankenhandel tot aan de administratieve zaken rondom het horecagebied. Ver der is een hoofd Planning en Control net het schaap met de vijf poten. Alle zaken die ner gens anders thuishoren, krijg ik op mijn boterham. De uitda ging bij dit alles is om alle neu zen één kant op te krijgen en al le medewerkers te motiveren." Gemoedelijk Door de verhuizing heerst een gemoedelijk sfeertje in het ou de pand aan de Steenstraat. "Ik zie nu mensen in een spijker broek lopen, van wie ik niet eens verwacht had dat ze er een in de kast hadden", grapt Jolan- da Brinkman, secretaresse Ver koop Binnendienst. Zij werkt sinds 1987 in het kantoorpand aan de Steenstraat en heeft het heel erg naar haar zin. "Het is variabel en heel zelfstandig werk", verklaart ze. De verhui zing naar de Hazenkamp vindt ze totaal niet erg. "Het is een heel mooi pand. Bovendien ver huis ik zelf binnenkort naar Arnhem Zuid en dan woon ik op een steenworp afstand van mijn werk. Het enige wat ik zal missen zijn de winkels vlakbij. Want hier kon je gemakkelijk tussen de middag even naar de overkant voor een boodschap." Directie-secretaresse Trijnie Zwaneveld is het met Jolanda eens. In haar lege kantoor, waar fabrikanten-administrateur Jan Francissen de laatste bureau lamp weghaalt, kijkt ze recht streeks op de winkels uit. "Maar straks wordt het weer gezellig druk, want het kon hier na de opening van het rayonkantoor in Rijssen op vrijdag wel erg stil zijn." Degene die wel wat treurig is om de verhuizing is Arie van 't Hoff. Hij is één van de vier ver koopleiders van het horeca gebied en tevens de oudste bewoner van het pand aan de Steenstraat. "Ik heb hier van het begin af aan gewerkt en heb destijds het toenmalige hoofd Horecagebied nog op dit pand gewezen", vertelt hij. "De dag van de opening kan ik me nog goed herinneren. We hadden zelfs de Heineken Fanfare uit genodigd voor de muzikale om lijsting van die feestelijke dag. Ik kwam overigens tijdens de verhuizing een plakboek tegen van die opening. Dat heb ik nog net van de vuilnisbelt kunnen redden", zegt hij met een lach. Nostalgie Arie's directe collega-verkoop leiders zijn Johan Wellner, Ge rard Abbink en Kees Schipper. "Ons horecagebied is na Am sterdam/Utrecht het grootste in Nederland", verklaart hij het flinke verkoopteam. Het werk gebied van Arie van 't Hoff be treft het gebied rond de grote steden Arnhem, Apeldoorn, Meppel en Hoogeveen. De zes vertegenwoordigers onder hem kenmerkt hij als een goed wer kend team. Over het werk ver telt hij: "De aantrekkelijkheid van werken in de horeca is dat het elke dag weer een grote uit daging is om met elkaar de markt te behouden en uit te breiden." Arie is deze dag maar heel even bij de verhuizing aan wezig. "Ik ga vanmiddag met vakantie, maar mijn bureau en andere kantoorspullen moes ten nog worden ingepakt." Niettemin is hij na een uur nog in het kantoorpand aanwezig. "Het is moeilijk afscheid te ne men", geeft hij toe. "Maar ik ga er nu toch maar vandoor", zegt hij, terwijl hij voor de laatste keer zijn oude kantoor inkijkt. De uittocht uit het pand aan de Steenstiaat the bottles

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 17