Bij ons bezoek aan Arnhem vallen we midden in een verhuizing. Het verkoopkantoor gaat van hartje centrum naar een industriegebied aan de buitenrand van de stad. Dat heeft zijn invloed op de medewerkers, die zelfs in hun vrije tijd niet terugdeinzen voor een hoop stof en een groot aantal verhuisdozen. Terug naar "the sound of acht uur 's morgens in het nieu we pand aanwezig om alle kan toren in te richten. Maar het is de moeite waard. Iedereen is ge motiveerd en je ziet het, ieder een werkt even hard mee. Zelfs sommige partners komen hel pen." Vis in water Tussen de verhuisdozen en het oude meubilair van de voorma lige directiekamer in praten we verder. Dick Hageman is sinds een jaar hoofd van het Ho- recagebied Gelderland/Over ijssel. Hij werkt ruim 23 jaar bij Heineken. "Dit is mijn achtste functie", vertelt hij"en alle acht waren functies binnen de com mercie." Daar voelt hij zich ook als een vis in het water. Betere communicatie Dick Hageman over het nieuwe pand. "Het is veel moderner, maar niet overdreven luxe, en oogt daardoor mooier naar be zoekers toe. In het oude pand durfden we bijna geen officiële ontvangsten meer te houden. In het nieuwe pand zijn alle kantoren op de begane grond en niet zoals hier over drie ver diepingen verspreid. Dat bevor dert de communicatie. Je loopt gemakkelijker bij een collega binnen dan vroeger. Verder kun je bij het nieuwe pand volop parkeren. Met de auto ben je binnen een paar minuten op de snelweg. En omdat de dranken handel Otten van Uhm uit Dui ven eveneens naar het nieuwe pand verhuist, zullen we straks 'the sound of the bottles' weer horen. Iedereen wordt zo nog Het 'veihuisteam'met onderaan Lucy Andreas, eerste rij van links naar rechts: folanda Brinkman, Trijnie Zwaneveld, Cor Smit (vertegenwoordiger), Dick Hageman, fan de Jonge en fohan Wellner. Bovenste rij van links naar rechts: fan Francissen, Servaes Rouwhorst (medewerker Verkoop Binnendienst) en Wim van Tongeren Links van de kantoorhal zit uit zendkracht Lucy Andreas, die vanwege ziekte van de telefo niste het verkoopkantoor be waakt. Ze heeft het er druk mee. Vooral omdat de diverse medewerkers zich niet meer in hun eigen kantoor, maar door de verhuizing her en der in het pand bevinden. Als antwoord op de vraag waar hoofd Horeca- gebied Dick Hageman is, wijst zij naar het midden van de hal. Daar staat een man in vrije- tijdskleding de vloer te vegen. Hij ziet er net zo vermoeid uit als de andere 27 medewerkers. "Gisteravond is het hier ook vrij laat geworden", vertelt hij, "en morgen, zaterdag, zijn we al om

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 16