Singapore St. Lucia Argentinië Bahamas Nigeria Griekenland Dankbetuigingen Overleden In memoriam J.L. Hameiers Boissons S.A.R.L. in Kinshasa. Hij zal rapporteren aan de heer A.J.M. Blüm. De heer B.A.A. Brandt is op 1 juni 1991 teruggekeerd uit Singapore, waar hij was gedetacheerd in het kader van het Vietnam-project. De heer Th.A. Strijker keerde op 6 juli 1991 terug van de detachering naar W.L.B.L. als Regional Technical Trainer. De heer M.C. van Duuren is per 21 juni uitgezonden naar Quilmes S.A. als Project Engineer De heer H.J. Rademaker is terug gekeerd uit Nassau waar hij was uitgezonden als Chief Engineer Bij CBL De heer P.H.A. Kemp is per 31 juli 1991 uitgezonden naar N.B.L. Lagos in de functie van Brewery Manager. Zijn echtgenote zal hem eind augustus volgen. De heer G.M.V. Leclercq is 4 juli 1991 uitgezonden in de functie van Brewery Manager van de Athenian Brewery S.A. in Thessaloniki. Zijn vrouw en kinderen volgen hem later. De manier waarop men mij op 25 april, na 28 jaar Heineken, heeft uit gezwaaid is zo ongekend warm en sfeervol geweest dat ik er tot in lengte van jaren met veel plezier aan temg zal denken. Wat was het een grandioos feest! Ik voel me dan ook geroepen om mede namens mijn vrouw, allen die zich hebben ingezet om dit onvergetelijke slot te realiseren, van ganze? harte te bedanken. Toon Bosch Graag wil ik langs deze weg, namens mij en mijn familie, u har telijk danken voor de receptie en cadeau's die Heineken en alle collega's en vrienden ons aangebo den hebben bij mijn afscheid i.v.m. de VUT-regeling. Deze dag is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke geweest. Heineken, collega's en vrienden bedankt voor alles. J.H. Schuurmans Bij deze wil ik namens mijn vrouw en kinderen de directie en Personeelszaken van Heineken Nederland, bedanken voor de geweldig goed verzorgde receptie. Ook mijn naaste collega's alsmede de collega's die uit de diverse vestigingen naar mijn receptie zijn gekomen, voor de mooie cadeaus: Nogmaals hartelijk dank. Jan Monden Langs deze weg wil ik graag, mede namens mijn vrouw, de directie be danken voor het drankenpakket ter gelegenheid van ons 40-jarig huwe lijksfeest. P. Riedei Mede namens mijn partner wil ik iedereen bedanken voor de grote belangstelling tijdens mijn afscheids receptie en voor het enorme cadeau, dat ik van u heb mogen ontvangen. Fransen Langs deze weg betuig ik, mede namens mijn vrouw, de directie mijn hartelijke dank voor de mooie bloemen, het gewaardeerde drankenpakket en de goede wensen. Deze kregen wij ter gelegenheid van het feit dat wij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Het is prettig om te mogen bemerken dat er, na afsluiting van een periode van arbeid, nog zo veel voor niet- actieven wordt gedaan. C.G.W. van Boven, sr. Heel veel dank, mede namens mijn vrouw en kinderen, aan een ieder die heeft bijgedragen om van mijn afscheid een fantastische en onvergetelijke dag te maken. G.C.C. Pels Rij eken Op 16 juni 1991 is overleden de heer J.H. van Megen (64). Hij was vanaf 23 juni 1952 in dienst van onze onderneming als horecavertegenwoordiger in Limburg. Hij ging op 1 januari 1988 in de VUT. Op 14 juni is de heer C. Keyzer overleden (90).De heer Keyzer is 10 juli 1923 in dienst getreden bij Heineken Rotterdam. Op 1 mei 1966 ging hij met pensioen. Op 10 juli overleed de heer H.J. Leeflang (85). Hij kwam 1 augustus 1941 in dienst bij onze vestiging in Amsterdam en ging 1 juni 1971 met pensioen. Op 10 juli overleed de heer G.E. Kleingeld (74). Hij kwam 1 december 1942 in dienst in de vestiging in Rotterdam en ging 1 november 1981 met pensioen. Op 11 juni is, na bijna twee jaar ziekte, de heer J.L. Hameiers op 58- jarige leeftijd overleden. Op 1 mei 1960 kwam hij in dienst als horeca- inspecteur in Zuid-Limburg. In 1968 werd hij benoemd tot bedrijfsleider van de toenmalige Brouwerij Huyben in Hom, waarna hij in 1978 de leiding kreeg over drankenhandel Maas en Jeker te Nuth en de C.T.D. Limburg. Ook was hij nauw betrokken bij de invoering van de horecagebiedsorganisatie. In de ruim dertig jaar dat hij voor onze brouweij heeft gewerkt, heb ben we Bèr leren kennen als een man die altijd klaar stond voor onze onderneming en zeker ook voor on ze horeca-relaties. We zullen vooral ook gedenken wat voor collega hij was: rustig en aimabel, recht op de man af en altijd geïnteresseerd in de ander. Afnemers en (oud-)mede- werkers in Limburg, maar ook vele collega's elders in Nederland hebben Bèr zo gekend en heel erg gewaar deerd. Wij wensen zijn vrouw José en kinderen erg veel sterkte toe.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 27