HTB bouwt brouwerij in Chili Vernieuwde meldkamer feestelijk geopend Vrumona hekkesluiter op eigen toernooi Santiago Heinelten Tech nische Beheer (HTB) helpt mee bij de bouw van een brouwerij in Chili. Opdrachtgever is Quil- mes; de Argentijnse brouwerij groep waar Heineken voor vijf tien procent in deelneemt. Cerveceria Chile wordt onge veer vijftien kilometer buiten het centrum van Santiago ge bouwd en krijgt aan het einde van de eerste fase een capaciteit van 600.000 hectoliter per jaar. Dat laatste kan uitgebouwd worden tot 900.000 hectoliter. Michel de Vreede van HTB is de technical project director. De brouwerij zal waarschijnlijk in het najaar haar eerste brouwsel afleveren. De Chileense biermarkt groeit sterk. De consumptie per hoofd van de bevolking is de afgelo pen tien jaar gestegen van 17,4 naar 22 liter. De nieuwe brou werij Cerveceria Chili ver wacht binnen enkele jaren een marktaandeel van 17 procent te hebben. De brouwerij in aanbouw met zijn auto door een nage bouwde slagboom. Cock Ou- wersloot, groepsleider Bewa king en Beveiliging nam tijdens de receptie nog een speciaal ca deau in ontvangst: een nieuwe verrekijker om eventuele ver dachte personen beter te kun nen bekijken. De oude verrekij ker van de meldkamer was namelijk tijdens de bouw ver dwenen. Vervolgens konden de aanwezi ge medewerkers, oud-mede- werkers, de betrokken bouwbe drijven en andere speciale genodigden de verbouwde meldkamer van de poortcon trole bewonderen. Deze is in een ruimer jasje gestoken, heeft meer beeldschermen, grotere brandmeldingskasten en een nieuwe balie voor de bezoe kers. Zoeterwoude De portiers loge van de brouwerij in Zoeter woude is zaterdag 15 juni feestelijk geopend. Onder het toeziend oog van vele genodig den en partners, verrichtte Pro- duktieleider Jan faap ten Hoor de openingshandeling: hij reed De vernieuwde meldkamer De openingsreceptie was gezellig druk Bunnik Vrumona hield 22 juni voor de zesde keer het Vrumona Zaalvoetbaltoernooi. Teams van Bols Benelux, Hei neken Den Bosch, Heineken Rotterdam, Heineken Zoeter woude, De Ridder en Vrumona streden om de Isostar-, Royal Club- en Sourcy-wisselbelcer. Rotterdam bleek uiteindelijk de beste te zijn. Daarna volgden Zoeterwoude en Den Bosch. Het doelsaldo besliste dat De Ridder vierde werd en Bols Be nelux vijfde. Vrumona eindigde op de laatste plaats. De Isostar-beker was voor de winnende club uit Rotterdam en Brouwerij De Ridder nam de Royal Club-beker voor de spor tiefste ploeg mee naar het Lim burgse. De Sourcy-beker was voor de topscoorder van het toernooi: Hans Caspers van de ploeg uit Zoeterwoude. Hij maakte negen doelpunten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 19