Hij is geboren in Engeland en trouwde met een afstammeling van speelkaartenfabrikant C.L. Wüst uit Frankfurt. Het gevolg: Martin Shaw raakte in de ban van de speelkaart. In de ban van de Wü "Door mijn schoonmoeder raakte ik geïnteresseerd in de speelkaartenfa brikant C.L. Wüst", vertelt Martin Shaw, die sinds 1978 bij Heineken Zoeterwoude werkt. Daar is hij bedie ningsvakman op de afdeling Verpak ken. "Mijn schoonmoeder Marie Wüst is een directe nazaat van de familie Wüst. Ze verzamelt al jaren kaarten van deze voormalige speelkaartenfa brikant. Zelf begon ik daar zo'n tien jaar geleden mee." Het werd één van zijn hobby's naast fotograferen, schil deren en het verzamelen van postze gels. Hobby's die Martin ook al in En geland had, toen hij nog in de reclamewereld werkte. "Ik heb nu twintig verschillende kaartspellen van Wüst. Mijn schoonmoeder heeft er veertig. Dat lijkt weinig, maar er zijn niet zo veel Wüst-lcaarten meer in omloop. Veel zijn verloren gegaan of M Martin Shaw kreeg woensdag 3 juli uit handen van Amstel product-manager Nicole de Steenhuijsen Piters de eerste drukvellen van een Amstel 1870 kaartspel. Martin had vorig jaar bij Marketing het idee neergelegd om een kaartspel voor dit produkt te maken met afbeeldingen uit het jaar 1870. Het idee is bij Marketing met groot enthousiasme ontvangen en uitgevoerd. "En nieuwe ideeën zijn bij ons altijd van harte welkom", aldus Nicole

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 12