Nieuwe etiketten Heineken bier Op de in ons land verkrijgbare flesjes Heineken bier zitten sinds kort nieuwe etiketten. Heineken streeft naar een internationaal gezien eenduidiger imago. De etiketten zijn in het kader daarvan ontworpen. De oude etiketten balk. De groen/wit-verdeling is veel evenwichtiger geworden. Met het nieuwe etiket commu niceren we dat we aandacht be steden aan ieder detail, net als bij het produkt", aldus Cees Oostrum. Etiketteermachines Het veranderde rugetiket heeft ook consequenties voor de eti ketteermachines van de colon nes van de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude. In Zoe- terwoude zijn deze maand de carrousels van de etiketteer machines gelicht en zijn de cur veschijven veranderd. In de oude situatie zouden bij het aanbrengen van de nieuwe rug etiketten, de rompetiketten er weer afgeborsteld zijn. In de aangepaste machines worden de flessen zo gedraaid dat dit niet kan gebeuren. In Den Bosch werd alleen Colonne 10, de lijn waar de flessen voor Nederland worden afgevuld en verpakt, aangepast. Hier wer den de plakzetters veranderd. De export-lijnen waren al eer der aan de nieuwe etiketten aangepast. Een monteur legt de laatste hand aan de etiketteer machine van Colonne 1 in Zoeterwoude nieuwde achteretiket nu duide lijk 'Premium Quality'. Deze term onderstreept nog eens het marktleiderschap van Heineken bier. De nieuwe lay out en het karaktervolle letter type van de etiketten geven Heineken een krachtiger ge zicht. Het achter-etiket is niet langer een vierkant groen vlak. Het is een rond etiket op een voetje geworden. Het nieuwe uiterlijk sluit meer aan op het premium imago en het ver wachtingspatroon dat de con sument daarbij heeft. Op het vooretiket is bovendien de term 'traditioneel recept' toe gevoegd. Het nieuwe etiket is ontwik keld door een externe ontwer per. Het project is begeleid door de Heineken-afdeling Corpo rate Brands Design in Amster dam. Cees Oostrum hierover: "In de afgelopen jaren is het eti ket al steeds aangepast aan de normen van de tijd. De meeste veranderingen zijn de consu menten niet opgevallen. Maar als we het niet hadden gedaan, was het wél opgevallen. Wie bij voorbeeld een etiket van tien jaar geleden naast een huidig etiket legt, zal de verschillen duidelijk zien. Het etiket heeft meer details onder en boven de Hoewel de etiketten per land enigszins zullen afwijken, is het de bedoeling dat ze toch zoveel mogelijk op elkaar gaan lijken. De nieuwe etiketten prijken al enige tijd op de Heineken-fles- jes in de Verenigde Staten. Nu is Europa aan de beurt. De ver andering van het etiket heeft ondermeer te maken met de positionering van het Heineken merk. Heineken staat voor kwaliteit, eerlijkheid, oorspronkelijkheid en leider schap. Deze trefwoorden zijn eveneens gebruikt bij het ont werp van de nieuwe etiketten. Zo staat op het totaal ver- De nieuwe etiketten

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 9