Eerste geschiedenisboek voor A.H. Heineken 75 miljoenste PET-retourfles Amsterdam De heer van der Werf (oud-lid van de Raad van Bestuur) overhandigde dinsdag 26 maart het eerste ex emplaar van het geschiedenis boek van Heineken aan de heer A.H. Heineken. Dit gebeurde in het hoofdkantoor van Heineken aan het Weterings plantsoen. Het geschiedenis boek gaat over de periode 1948- 1988. Iedere Heineken-medewerker heeft inmiddels een brief thuis gekregen over dit boek. Door inlevering van die brief kunt u het boek afhalen in het PUM (Personeels Uitgiften Magazijn) bij de vestiging waar u werkt. Ook Vrumona krijgt een ge schiedenisboek. De directie heeft de heren Reinders (his toricus) en Bruggeman (oud redacteur Frisnieuws, het per soneelsblad van Vrumona) de opdracht gegeven de nodige in formatie voor een dergelijk boek te verzamelen. In een vol gende Vers van 't Vat meer in formatie hierover. Amsterdam Tijdens de Huishoudbeurs in de RAI ont ving Minister Alders van VROM de 75 miljoenste PET- retourfles. Hij kreeg deze van de heer P.C. Schop, algemeen directeur van frisdrankenfabri kant Vrumona. De 75 miljoen ste hervulbare lichtgewichtfles werd gevuld bij Vrumona in Bunnik. „Ruim 30 procent van de in Ne derland verkochte frisdranken is nu reeds verpakt in deze fles en wij verwachten een verdere stijging. Naast Pepsi, 7Up en Sisi komen wij binnenkort met nog zes van onze merken in de ze hervulbare kunststoffles", al dus de heer Schop. Minister Alders toonde zich uitermate verheugd dat de Nederlandse consument zón grote waarde hecht aan deze hervulbare en dus duurzame verpakking. De heer Schop (rechts) overhandigt minister Alders de 75 miljoenste PET-retourfles A De heer Van der Werf overhandigt het eerste exemplaar aan de heer Heineken Van links naar rechts mevrouw Tjaarda (hoofd Concern Public Relations), mevrouw Poelman (secretaresse Raad van Bestuur) de heren Maas (bureau Historion), Heineken (oud-voorzitter Raad van Bestuur), Van der Werf (oud- Ud Raad van Bestuur), Jacobs (Bureau Historion), Wijnsma (ordervoorbereiding drukkerij De Bussy), Van Schaik (voor zitter RvB) en Butselaar (verkoop adviseur drukkerij De Bussy) en mevrouw Ketting (afdeling Museum- goederenbeheer). Zittend van links naar rechts de heren Hofman, Veltman (bei den grafische vormgevers drukkerij De Bussy), Elfrink (hoofd Public Relations Nederland) en Hondelink (commercieel directeur drukkerij De Bussy)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 6