Voor Heineken N.V. is het jaar 1990 goed verlopen. Zo begint het Financieel Jaarverslag 1990. De netto omzet steeg met 5 en de netto winst met 12,4 Het bedrijfs resultaat laat een stijging van 7 zien. Meer over de financiële gang van zaken in 1990 leest u hierna. Op de persconferentie over het financiële jaarverslag gaf de heer Van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur, aan dat de ondernemingsleiding tevreden is over het behaalde resultaat in 1990. De hogere omzet en de betere resultaten zijn vooral een gevolg van de stijging van de afzet in Europa en bij de ex port. Bovendien heeft de onder neming betere prijzen gekregen voor zijn produkten. "Die bete re prijzen zijn niet onbelangrijk in een markt waarin steeds meer concurrentie komt", al dus Van Schaik. Daarnaast speelt bij het verbeterde resul taat mee dat de kosten met 4,8 minder zijn gestegen dan de omzet. 5 Netto omzet Opbrengst verkopen bier 450 400 no r- oo on o OO OO 00 oo Os Os Qs Os Os 500 400 300 200 100 (N TJ- in OO OO OO OO OO Os Os Os Os Os OO OO OO HNm>tvi>csoo5i oooooooooooooooooo OsOsOsOsOsOsOsOsOs 1. Opbrengst verkopen bier en netto omzet in miljarden guldens 2. Netto winst in miljoenen guldens 3. Bedrijfsresultaat in miljoenen guldens Tevredenheid over resultaat 1990

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 3