J UI V LU LU O Prijswinnaars actie Bolleboos ft 1 Bunnik De heer R. Overgaauw verrichtte tijdens zijn afscheid op 27 februari de trekking van de Ideeën- bus-actie 'Bolleboos' (zie ook VW 3/91). Deelnemers aan deze Vrumona-actie hadden tussen 1 januari en 31 decem ber 1990 een idee ingestuurd. De be loonde ideeën kwamen in aanmer king voor een prijs. De eerste prijs ging naar Anton Oom, siroopmaker bij Vmmona. Hij mag een lang weekeind in Athene door brengen. Het idee dat hij inleverde voorkomt het aankoeken van suiker in de stortpijp naar de suikeroplos- ketels. Door een aantal gaten in de stortpijp te boren, kan lucht worden aangezogen. Er komt geen waterdamp meer in de stortpijp waardoor de sui ker niet meer aankoekt. De tweede prijs, een cd-speler, werd gewonnen door de colonnereserve Jan Moesbergen. Zijn idee betrof de groene PRB-fles voor 7Up. Deze fles werd gesloten met een groene schroefdop met zegelring. De groene zegelring bleef soms na het ontdop- pen op de fles achter omdat deze van wege de kleur moeilijk van de fles te onderscheiden was. Jan Moesbergen stelde voor om een witte zegelring te gaan gebmiken, zodat eventueel ach terblijvende ringen makkelijk te zien zijn en kunnen worden verwijderd. Derde prijswinnaar Ries Spronk, plant-inspector, kreeg een cadeaubon van f 250,Hij leverde een idee in om de luchtschuiven van de hefcylin- ders van de vulmachine automatisch te smeren. Vooral na een stilstand van de machine en na het reinigen zaten deze schuiven vast. Dit probleem is nu opgelost doordat het smeren na het starten van de vuiler automatisch plaatsvindt. Van links naar rechts: fan Moesber gen, Godfried Meijer, Ruud Over gaauw, Anton Oom en Ries Spronk Beloning Aanmoediging Amsterdam Mw. J.Y. Smit (p.z.) 200, Bunnik A.J. Oom (verpakken) 300, H.D.J. Zuidema (verpakken) 75, A. El Mansouri (verpakken) 75, E.W. Smid (horeca75, Th.J. van Deventer (techn.dnst.alg.) 75, Den Bosch H.H.J. van Os/W.A. Savelkouls (verpakken) 200, A.P.W. Heming (M.I.T.) f 100,— W. Scheepens/W. Kreté (alg.verp.) 100, C. de Fretes/A.W. Rust (verpakken) 200, M. Swanenberg (verpakken) 100, A.L.M. Geerts (verpakken) f 100, P.S. Thelen/J. Kerver (verpakken) 250,— FJ. Henraat/J.F.J.M. Mulders (verpakken) 100, G.L. Netten (verpakken) 200, G.A. Tiebosch/C.P.M. van Lieshout (verpakken) 75, H.J. Knops (verpakken) 75, Zoeterwoude R.C. Oosterbroek (garage werkplaats) 75, A.C.M. Bouwmeester (M.I.T.) 100, J.C. van Pijpen (verpakken) f 60, M.G. Streng energie75, Th. Klarholz (prod.plannJverslagg.) 75, R.G. Mulder (M.I.T.) 75,— W. Rijsdam (verpakken) 25, C. Vijfvinkel (verpakken) 25, F. Martinez Garcia (verpakken) f 25, P.W. Geurts (verpakken) 75, J.M.A. van Breda (M.I.T.) 60, C.D. Wilbrink (storingsgr. verp./M.I.T.) f 100, T.f.W. Plugge (verpakken) ƒ75, J.M. Kuyt (verpakken) f 60, R. Stoute (verpakken) 250, J.A. Zoetemelk (M.I.T.) 250, R.J. Rosier (verpakken) f 50, C. Kolff (verpakken) f 50, B. Hoppers (verpakken) f 60, J.P.H. de Valk (HemPoint Vrachtauto's) f 35, H.M. van Driest (HemPoint Vrachtauto's) 35,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 30