Jaarverslag 1990 3 Nieuws uit de vestigingen: 6 Amsterdam: Uitreiking geschiedenisboek aan A.H. Heineken; 75 miljoenste PET-retourfles voor Minister Alders Zoeterwoude: Familie-excursies; Arbo-onderzoek onder produktie-medewerkers Presentatie nieuw beleid Heineken 8 Nieuwe etiketten Heineken bier 9 Heineken onderzoekt brouwgerst 10 Uit een ander vaatje getapt 11 2.000ste exportvergadering 12 Nieuwe verpakkingen Hoppe; Werkzaamheden A'Hel; Heineken-terrein in bloei 13 Nieuws uit de vestigingen: Zoeterwoude: Nieuwe membranen voor waterzuiveringsinstallatie; Nieuwe pompen Dienstgebouw 14 Hobby: Hennie van de Westelaken is PR-bestuurslid van Secretaresse Platform 15 Brieven aan Klantenservice 16 Cursus Pensioen in Zicht 18 Peter W. Everts is per 1 april in dienst van Heineken. Peter W. Everts is de nieuwe eindredac teur van Vers van 't Vat. Wij heten hem hierbij van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie toe. Vereniging in het zonnetje: Biljartvereniging Den Bosch; 19 Cricket-spelers gezocht Kort buitenland: 20 Laatste brouwsel Anchor Brewery Singapore; Goede verkoop Heineken in Zwitserland; Brand bier in Griekenland Evenementen: Heineken Roeivierkamp in Amsterdam; Nieuwe finish voor Amstel Gold Race; Goed weer bij Bmggenloop Rotterdam mw. B.F. Valdink (Zoeterwoude) Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de staf dienst Public Relations Nederland in Zoeter woude, telefoon: (071-)457100. Hoofdredactrice: Hella Schoonveld Eindredacteur: Peter Everts Redactie: Marguerite Feenstra Yvonne van Stek-Sanders Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel: (071-| 457234/456288 Redactiecommissie: Mw. F.N. Tjaarda (voorzitter) mw. mr. R.A. den Dub belden R.G.H. Elfrink Drs. D.R. Hooft Graaf land P. de Lange drs. J.L. van Oordt ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: G.W. Westenberg (Rijssen) H. Meyer (Bunnik) mw. M.BJ. van der Lin den ('s-Hertogenbosch) M. van Woerden (Rotterdam) Afdeling Belicht: Verkoop Thuisverbruik in Bunnik 22 Afscheid en Jubileum 24 Kroniek; Ideeënbus-beschrijving 26 Vervolg Afscheid en Jubileum; Fiets Jelle Nijdam voor 28 Vmmona-medewerker Nieuwe reclame-artikelen PUM; Kandidaats-bier in kader 29 OR-verkiezingen Ideeënbus en beschrijvingen Bij de achterpagina; Win Fido Dido-handdoeken met 7Up- prijsvraag; Amstel Karaoke Show-agenda; Agenda Buckler Wielerploeg 31 Bij de voorpagina: De Heineken Roeivier kamp werd dit jaar voor de 19e keer op de Amstel gehouden. Zie verder pagina 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 2