Nieuwe artikelen in PUM Kandidaatsbier voor OR-leden Vanaf 1 mei zijn bovendien in het PUM de posters van de Heineken-campagne gratis verkrijgbaar. Het Personeels Uitgifte Magazijn (PUM) heeft nieuwe reclame-arti kelen. Sinds 1 april zijn de volgende artikelen verkrijgbaar: Heineken Lux Horlogea 41,48 Buckler Sweatshirt, maten M,XL en XXLa 50,95 Rivella Badlakena 22,40 Rivella longdrinkglazen 20 cl (6 stuks)a 7,50 De prijs van de Isostar Tailletas is nu 6,50 (de oude prijs was 4,44). Het Isostar Joggingpak wordt uit het assortiment geno men. Zolang de voorraad strekt kunnen de joggingpakken nog ge kocht worden. 29 Amsterdam - Speciaal voor de OR-verkiezingen kregen alle medewerkers van de vestigin gen in Amsterdam en Rotter dam Crooswijk op 17 april een flesje Buckler aangeboden. Het ging om een verkiezingsstunt van de OR-leden van Amster dam/Rotterdam. Het speciale Buckler-etiket was voor deze gelegenheid ontworpen door Ad Sinkeldam en Jelle Hess, beiden leden van deze OR. De stunt was bedacht tijdens een cursus vorig jaar. Daarin stond het onderwerp 'verkie zingen' op het programma. De OR-leden wilden met het kan didaatsbiertje de medewerkers meer betrekken bij de verkie zingen. Het was 17 april boven dien de eerste keer sinds lange tijd dat op de kantoren in Am sterdam verkiezingen werden gehouden. Voorgaande OR-ver kiezingen waren er evenveel kandidaten als vacatures, zodat stemmen niet nodig was. Tonny Brandt (uiterst links), voorzitter van de OR Amsterdam/Rotterdam overhandigt de heer B. Sarphati, overleg-voorzitter van de vestigingen Amsterdam/Rotterdam, (tweede van links) het kandidaatsbier. Naast hen Willem de Vries (site-manager A/Wet), die van Aad Kobessen (vice-voorzitter OR Amsterdam/Rotterdam) het speciale Buckler in ontvangst neemt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 29