Rotterdam Zoeterwoude Dankbetuigingen Overleden 5400 gulden voor G. Diks en P. Zaunbrecher R.F.L. van Iterson (export in forma tisering) A. ten Bokkel Huinink (regional quality assurance) Graag benut ik deze gelegenheid om iedereen te bedanken die ertoe heeft bijgedragen om mijn afscheid onvergetelijk te maken. Het heeft mij bijzonder getroffen te ervaren wat collega's voor je kunnen betekenen. De fijne ontvangst, de geestige toespraak, foto's, cadeaus en vele bloemen; dit alles maakte deze dag tot een bijzondere. Ook namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank allemaal. W. Grete Bij deze wil ik de directie en PZ van Heineken Nederland, horeca kantoren en de afdeling Reclame Service hartelijk bedanken voor de vele reacties, bloemen en fruitmanden die ik tijdens mijn lange ziekteperiode mocht ontvangen. Ook het vele bezoek thuis en in het ziekenhuis deed mij goed. Op 18 maart ben ik weer gedeeltelijk aan het werk gegaan. Nogmaals heel veel dank. Dik Waaijer Ik wil hierbij, ook namens mijn vrouw, de chef, collega's en oud collega's van de Energiedienst bedanken voor het mooie cadeau dat mij na de speechs van Hans Kraan werd aangeboden. Ook het prachtige bloemstuk, door de bedrijfsleiding aangeboden, maakte deze afscheidsreceptie onvergetelijk. H.A. Bakker Langs deze weg wil ik Personeelszaken en iedereen die op mijn 25-jarig jubileum is geweest van harte bedanken voor de getoonde belangstelling. In het bijzonder mijn collega's van colonne 7 A/B in Den Bosch. H.A.A. Hendriks Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik de directie en allen die er aan hebben bijgedragen van mijn afscheid een onvergetelijke dag te maken. Tevens dank voor het cadeau en de prachtige bloemen welke wij mochten ontvangen. C.H. van der Linden Op 10 maart is overleden de heer T. Hertogs (83). De heer Hertogs is op 3 mei 1925 in dienst getreden bij Heineken Bierhandel te Maastricht. Hij ging op 1 maart 1973 met pensioen. Op 13 maart is overleden de heer C. Dik (74). De heer Dik kwam op 1 november 1948 in dienst van Heineken in Amsterdam. Op 1 juli 1982 ging hij met pensioen. Op 16 maart is overleden de heer H.L. van Dalen (67). De heer Van Dalen trad op 19 oktober 1970 in dienst bij Vrumona. Hij werkte daar tot zijn pensionering op 1 juli 1989. Op 1 april is overleden de heer A.S. van den Berg (96). De heer Van den Berg kwam in dienst bij Amstel op 1 september 1946. Hij werkte daar tot zijn pensionering. Op 3 april is overleden de heer C. Veltman (73). De heer Veltman kwam op 31 mei 1946 in dienst bij Amstel. Hij werkte daar tot zijn pensionering. Den Bosch Gerrit Diks en Pierre Zaunbrecher van de Gistkelder heb ben in augustus 1990 voor hun inge zonden idee 5400 gulden gekregen. Het idee is het opvangen van brand- gist, een combinatie van gist en hop- harsen die na de vergisting als een rand achterblijft in de gisttank. De brandgist werd bij het schoonmaken uit de tank gehaald en niet herge bruikt. Gerrit Diks en Pierre Zaun brecher stelden voor de brandgist op te vangen in een bak. Hierdoor wordt de afvalwaterzuiveringsinstal latie minder belast. Bovendien kun nen derden de brandgist nu verwer ken tot bijvoorbeeld veevoer.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 27