"Hij is eerlijk, dienst verlenend, communi ceert graag met mensen en weet wat bij zijn klanten leeft. Hij is bovendien iemand die zowel aan het belang van de klant, als het belang van Vrumona denkt." De karakter schets van de winkel vertegenwoordigers van Vrumona. De afdeling Thuisverbruik met staand van links naai rechts: Jan Paauwe, Sjoerd Bekema, Eric Kroon, Bé Meyer, Charles Corver, Anton Perin en Gerard Meesters. Zit tend van links naar rechts: Co Grosze Nipper, Johan Sijtsma, De afdeling Verkoop Thuisver bruik van Vrumona bestaat uit een binnen en een buiten dienst. Aan het hoofd van de buitendienst staat Charles Cor ver, Sales Operations Manager. Charles werkt met een team van elf mensen, ook wel 'Cor vers elftal' genoemd. Een titel die verwijst naar Corvers ver leden als internationaal voet balscheidsrechter. "Dat heb ik 23 jaar in mijn vrije tijd gedaan", vertelt Charles Corver over deze periode. "Een schitterende tijd. Ik heb vijf Europa Cup finales gefloten." De bijnaam 'Corvers elftal' komt dan ook van de oud voetbalscheidsrech ter zelf. "Een aanvoerder staat immers het dichtste bij de men sen", legt hij uit. "Je moet daar bij eerst zelf je vertrouwen geven, dan ontvang je ook het vertrouwen van je mensen. En samen, als team, moeten we het tenslotte maken." Goed team Corvers elftal bestaat behalve uit Charles Corver, zijn assi stent (en tevens Vers van 't Vat- correspondent) Harry Meyer en de winkelvertegenwoordigers Johan Sijtsma, Jan Paauwe, Co Grosze Nipper, Koos van der Pijl, Sjoerd Bekema, Max de Graaff, Eric Kroon, Ben Ste- fanon en Toon Dam. Twee van deze medewerkers vroegen we naar hun functie en ervaringen. Max de Graaff woont in Den Haag en werkt al 26 jaar voor ons bedrijf. "Ik begon in 1965 bij het bedrijf Seven Up. Later werd deze company overge- Afdeling belicht 'Corvers

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 22