Heineken Roeivierkamp Veranderingen Amstel Gold Race Bruggenloop Rotterdam: eindelijk goed weer Amsterdam In het weekend van 30 en 31 maart werd voor de I9e keer de Heineken Roei vierkamp op de Amstel ge houden. In samenwerking met de Heineken Brouwerij organi seert de Amsterdamse Studen ten Roeivereniging Nereus jaar lijks één van Nederlands grootste roeiregatta's op de Amstel. Veel teams uit binnen en buitenland deden ook nu weer mee. Er werd over vier ver schillende afstanden geroeid: 's zaterdags de 250 en de 2500 meter en 's zondags de 750 en de 5000 meter. Winnaar van het eindklassement bij de he ren was de Roeivereniging RIC. Studenten Roeivereniging Ne reus werd tweede. De dames van RIC werden verslagen door de Engelse selectieploeg. Maastricht De Amstel Gold Race, Nederlands enige wie lerklassieker, wordt 27 april voor de 26e keer verreden. De rit gaat over 244 kilometer van Heerlen naar Maastricht, door Limburg en een klein stukje van Duitsland. Het parcours is dit jaar gewijzigd. De Keuteberg bij Gulpen maakt niet langer deel uit van de Amstel Gold Race. De Keuteberg leverde de afgelopen jaren gevaarlijke si tuaties op door de geparkeerde auto's net over de top. Het par cours gaat nu over de St. Pie tersberg in Maastricht. De hoofdstad van Limburg zal, in plaats van Meersen, voor het eerst als finishplaats fungeren. De renners zullen 27 april op de Maasboulevard in Maastricht over de streep komen. Verder kunnen ook dit jaar de toerrijders, een dag na de wed strijd voor professionals, de Amstel Gold Race voor Toerrij ders rijden. Deze route is de zelfde als die voor professionals en wordt door zo'n 2500 ama teurrenners op 28 april verre den. Miss Amstel Gold Race 1991 Rotterdam In Rotterdam werd 17 maart de zesde Brug genloop gehouden. Deze loop wordt gesponsord door Sourcy. Het parcours van de Bruggen loop is bijna 13 kilometer lang en gaat over de Van Brie- nenoordbmg en de Willems brug. Dit jaar had de Bruggen loop zo'n 2500 deelnemers. Voor het eerst in de geschiede nis van de loop, waren de weersomstandigheden ideaal. Winnaar bij de heren was Erik Punt die 38 minuten en 41 se conden over de afstand deed. Daarmee klopte hij zijn jongere broer, Rob Punt, die tweede werd met een tijd van 39 minu ten en 4 seconden. Bij de dames won Letitia Vriesde met een eindtijd van 48 minuten en 6 seconden. Het merendeel van de deelnemers gebruikte de Bruggenloop om de conditie te peilen voor de Marathon van Rotterdam op 21 april. •«i

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 21