Laatste brouwsel Anchor Brewery Succes Heineken in Zwitserland Brand in Griekenland Singapore Op 13 maart werd in de Anchor Brewery van Asian Pacific Breweries Limited (APBL), de nieuwe naam van Malayan Breweries, in Singapo re het laatste bier gebrouwen. De Anchor Brewery gaat eind dit jaar dicht. De oude appara tuur zal voor het grootste ge deelte naar Papua Guinea en Vietnam gaan. De oude Anchor Brewery is op gegaan in de Tiger Brewery, die op 4 mei 1990 is geopend. Deze bouwerij, ook wel de parel van het Verre Oosten genoemd, heeft een jaarcapaciteit van 750.000 hectohter en is voor zien van de nieuwste technie ken op automatiseringsgebied. De oude Anchor brouwerij werd in 1927 voor het eerst in gebruik genomen. Tijdens de oorlog kwam de brouwerij on der toezicht van Malayan Bre weries (MBL), die in 1948 de brouwerij overnam. Zürich Het gaat goed met Heineken in Zwitserland. Heineken wist zijn aandeel als importbier op de Zwitserse markt te verhogen van 15,3 pro cent in 1989 naar 20,9 procent in 1990. De verkoop steeg met 30 procent. "Deze stijging heeft Heineken te danken aan de kwaliteit, de goede distributie en het imago van Heineken in Zwitserland; jong, internatio naal en prestigieus", aldus Mi chel Greeve van Heineken Zwitserland. Het aandeel van de Duitse bie ren op de Zwitserse markt steeg licht van 32,4 procent naar 33 procent. Het aandeel van de Franse bieren daalde daarentegen van 23,6 procent in 1989 naar 20,3 procent in 1990. groepsfoto gemaakt van brouwers, zieders en expatriates Ter gelegenheid van het laatste brouwsel werd deze Sinds vorige maand is Brand bier verkrijgbaar in Grieken land. Met de introductie van het merk Brand wil Athenian Breweries haar leidende rol in het import segment van de Griekse markt zeker stellen. De bedoeling is dat daar volgend jaarzo'n 15.000 hectohter afge zet wordt. Dat zijn 3 miljoen flessen van een halve liter, de meest gangbare maat in Grie kenland. Brand bier komt in Griekenland in een groene 'long-neck' importfles van 33 en 50-cl op de markt. De verwach ting is dat andere landen zullen volgen als de aanpak in Grie kenland succesvol is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 20