"Vooi alle zekerheid bericht ik dan maar dat ik telkenmale de grootst mogelijke bewonde ring heb voor de Heineken- paarden in het stadsbeeld. Om dat ik mij afvraag of het publiek u wel voldoende blijk van waardering ter kennis brengt. Het is mijn oprechte wens en naar ik aanneem die van talloze Amsterdam mers dat het u gegeven moge zijn deze traditie te handha ven." Heineken foto's Klantenservice krijgt veel leuke foto's waar op alle mogelijke manieren 'Heineken' staat afge beeld. Elke inzender van een foto denkt de eerste te zijn die met dat idee komt. Vaak staan op de foto's dieren of kinderen met een Heineken-flesje, va kantiegangers met de Heineken- vlag, grote stapels kratten, bed den van zwangere vrouwen die verhoogd zijn met Heineken- kratten en ook worden veel vakantie-foto's ingezonden. Een variant op 'het dier met Heineken' is een hond met de naam Heineken. Het gaat hier om een Golden Retriever die of ficieel volgens de stamboom 'Heineken' heet. Dus niet al leen een bloem (de Heineken- tulp) maar ook een dier draagt nu de naam van ons biermerk. Ook vakantiekiekjes worden naar Klantenservice gestuurd. Na de zomervakantie is het al tijd raak: campingtaferelen compleet mét Heineken-krat- ten, -vlag en -petjes stromen binnen. Daarnaast veel foto's uit het buitenland. Zoals het biertransport in Griekenland en een wandeling door de Saha ra met een kratje bier. Soms denken de inzenders dat de foto gebruikt kan worden voor reclamedoeleinden en in formeren dan ook voorzichtig naar een eventueel financieel aandeel. Reclame Anderen houden zich bezig met het verzinnen van Heine- ken-slagzinnen. Alle variaties op 'Heerlijk, Helder, Heineken' zijn al voorgesteld. De echt goe de slagzinnen worden door Klantenservice doorgestuurd naar de afdeling Marketing. Maar in de meeste gevallen ge beurt dit niet. HEINIKEN" Het is voor de medewerkers van Klantenservice vaak een plezier om de brieven te lezen. Klantenservice krijgt ook hele lieve brieven. Bijvoorbeeld één van een mevrouw uit Amster dam over de traditie van de Shires van Heineken, de paar den die de bierwagens trekken. Zij was bang dat Heineken zou stoppen met deze kostbare ma nier van reclame maken en dat niemand er waardering voor had: ïlfit- 'LJÊÊfm Kratje aan Zee Een wandehng door de Sahara met Heineken bier A Een bierverzameling Het bekende verhogen van een kraambed met bierkratten Een inwoner van Zuid-Holland had zijn best gedaan op een slagzin, alleen had hij de naam Heineken niet goed gespeld: "Als hobby probeer ik wel eens pakkende advertentie-teksten te verzinnen waarin u mis schien in de reclame uw voor deel mee kunt doen. Zo heb ik voor uw bier het volgende be dacht: HEIN IK EN u drinken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 17