Dagelijks komen tien tallen brieven en telefoontjes binnen bij Bureau Klantenservice van de afdeling Public Relations van Heineken. Consumenten benaderen Klanten service met de meest uiteenlopende vragen, verzoeken en ideeën. Heineken- en Amstel- A biertransport in Griekenland Het spreekt voor zich dat lang niet aan alle wensen voldaan kan worden. Maar de mensen krijgen altijd antwoord of be richt terug van de medewerkers van Klantenservice. Want voor Heineken is elke brief even be langrijk, of het nu gaat om een compliment of om een klacht. Aan A.H. Heineken Veel mensen willen graag eens met meneer Heineken 'van gedachten wisselen' en richten hun brief aan hem persoon lijk. Deze brieven worden door Klantenservice beant woord omdat de heer Heineken dit vanzelfsprekend niet zelf kan doen. Zo schreef iemand die al 40 jaar Heineken bier drinkt: "Ik zie u regelmatig in de krant afgebeeld met onze koningin Beatrix. Ik bewonder haar zelf ook, maar ik vraag mij af of de ze VIP ook al 40 jaar Heinekens bier gedronken heeft! Ik denk het niet. Zou ik dan als goede klant ook niet eens recht heb ben om met u van gedachten te wisselen! Want ik geloof dat u van mij belangrijke gegevens kunt vernemen over hoe het in een gewone kroeg toegaat. Ik zou het ongelooflijk goed vin den als u mij eens wilt ontvan gen." Deze nette brief is niets verge leken met wat sommige brief- Een leuke variatie op de reclame w schrijvers vragen. Een aantal mensen wilde graag een week het jacht van de heer Heineken gebruiken. Zij drinken al jaren Heineken en hebben volgens hen daardoor onderhand wel een deel van het schip betaald. Ook trieste dingen komen voor; iemand die zijn toekomst niet meer ziet zitten en de heer Heineken om hulp vraagt. Vreemde vragen "Toen ik de laatste foto's van de nieuwe Heineken export kalender bekeek viel mijn mond open. Nog nooit hadden jullie een foto van zo'n mooie vrouw in de kalender staan. Ik was van plan het er niet bij te laten zitten en sloot een wed denschap af met de directie. Als ik er achter kom wie de vrouw is en waar zij werkt, krijgik 7,500gulden. Is het mo gelijk om mij hierbij te hel pen!" Klantenservice kon niet helpen want het zou onjuist zijn zulke gegevens bekend te maken. Een Rotterdammer wilde graag het logo van Heineken op zijn visitekaartje hebben. Hij is een verwoed verzamelaar van Heineken-artikelen en bezoekt daardoor regelmatig beurzen. Heineken gaf deze man uiter aard geen toestemming voor het gebruik van het logo, omdat in dat geval sprake is van on eigenlijk gebruik van het logo. Zelfs de medewerkers van Heineken gebruiken het logo niet op hun visitekaartjes.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 16