Nieuwe verpakking Hoppe Werkzaamheden A'Hel Heineken-terrein in bloei Zoetermeer Bols Benelux B.V. heeft voor al haar Hoppe- produkten nieuwe verpak kingen ontwikkeld. Hiermee willen ze Hoppe een meer eigentijds karakter geven en meer eenheid brengen in het totale Hoppe-assortiment van Jonge Jenever, Vieux, Citroen brandewijn en Oude Genever. Voor het eitiket is een strakker lettertype gekozen. Om de her kenbaarheid te vergroten komt de naam Hoppe duidelijker naar voren. Bovendien zijn de etiketten qua kleur meer op elkaar afgestemd. De verschil lende dranken hebben een eigen kleur gekregen, namelijk groen van Jonge Jenever, rood bruin voor Vieux, dieprood voor Oude Genever en geel- brons voor Citroenbrandewijn. Behalve op het etiket zijn deze kleuren terug te vinden op de dop en het nieuw ontworpen halsetiket. Hoppe Jonge Jenever en Vieux zijn al in de nieuwe verpak king verkrijgbaar. Citroenbran dewijn en Oude Genever zullen medio juni in hun nieuwe ver pakking te koop zijn. dat de hele voorgevel van de voormalige Heineken brouwe rij aan de Stadhouderskade wordt schoongemaakt en de koperen ketels zijn opgepoetst. Alles is nu schoon en glimt voor het feest op 22 mei, wan neer het Ontvangstcentrum officieel geopend zal worden. Amsterdam Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Ontvangstcentrum in Amster dam. Iedereen is druk in de weer om het op tijd klaar te krij gen. De meeste werkzaamhe den zijn al achter de rug en aan de laatste afwerking wordt gewerkt. Zo ziet u op de foto's Zoeterwoude De lente is weer volop aanwezig. Het vele groen en de bloeiende bloe men op het Heineken-terrein maken er een kleurig geheel van. Zoals hier achter De Hooi berg en bij de kantine.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 13