2.000ste exportvergadering Op 29 maart werd in Den Bosch op feestelijke wijze de 2.000ste export vergadering gehouden. Speciaal voor deze gelegenheid was een extra agenda-punt toegevoegd: de onthulling van het glas in lood raam van Joep Nicolas door de heer G. van Schaik, voorzitter van de Raad van De 2.000ste exportvergadering in beeld brouwzaal van Den Bosch Raam Na de vergadering bezochten de deelnemers de Brouwzaal, waar de heer Van Schaik het raam onthulde. Hij was als spe ciale gast voor de export-ver gadering uitgenodigd. De heer Van Schaik begon destijds zijn loopbaan bij Heineken op de af deling Export. Het glas in lood raam van de Limburger Joep Nicolas (1897-1972] hing oor spronkelijk in de voormalige Amstel brouwerij aan de Mau- ritskade in Amsterdam. Nico las maakte het raam in 1932 in opdracht van de Amstel brou werij. Bij de onthulling van het raam op 29 maart werd even eens een plaquette onthuld die aan dit feit herinnert. Normaal gesproken komen de deelnemers van de wekelijkse exportvergadering, kortweg de 'EV' genoemd in Zoeterwoude bij elkaar. Voor deze 2.000ste keer werd de vergadering ge houden in Den Bosch, waar de meeste bieren voor export worden gebrouwen. Het vaste aantal deelnemers aan de we kelijkse EV is 15 personen, af komstig uit diverse afdelingen binnen Heineken. Speciaal voor deze 2.000ste exportver gadering waren ook de vervan gende leden uitgenodigd. 45 jaar geleden werd de eerste ex portvergadering gehouden. "Al die jaren is de samenwerking tussen de verschillende af delingen goed verlopen", ver telt Frans van der Minne, direc teur Export. "Iedere deelnemer aan de vergadering weet dat hij daar niet zit om zijn eigen fort te verdedigen", aldus Van der Minne. Ook de nog steeds voortdurende spanning tussen wat Produktie kan en wat Com mercie wil, wordt binnen de vergaderingen opgelost. Daar bij gaat het vaak om wensen op het gebied van verpakkingen, maar ook om problemen bin nen de diverse markten, die ex port-managers en agenten sig naleren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 12