Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit kranten en tijdschriften geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Coca Cola stopt directe levering Explosieve groei PepsiCo Kwart van alcohol consumerende Nederlander drinkt wijn Bierbrouwers leggen ruzie bij Nederlander drinkt vaker een biertje Bierdrinker heeft merkvoorkeur Nieuwe agent voor Bols Benelux in USA Reclame bessenjenever in film (De inhoud van de artikelen in deze rubriek valt buiten de verantwoording van de redactie) De Nederlandse Coca Cola Bot telmaatschappij stapt af van het rechtstreeks leveren aan super markten. De frisdrankfabrikant komt daarmee tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de han del om te komen tot levering via de verschillende centrale maga zijnen. Deze overzetting naar een centraal distributiesysteem moet in de loop van dit jaar een feit zijn. De fabrikant blijft wel haar merchandisingapparaat hanteren voor de commerciële ondersteuning van de winkelier. Coca Cola heeft in 1990 in ons land 350 miljoen liter verkocht met de frisdranken Coca Coia, Coke Light, Sprite en Fanta. Het aandeel op de Nederlandse fris drankenmarkt steeg van 29,4 tot 32,2 (Uit de Levensmiddelenkrant van 9 maart) Het Amerikaanse concern Pep siCo realiseerde opnieuw een record-omzet en winst. Dat geldt zowel voor het hele jaar als voor het vierde kwartaal van 1990. Het vierde kwartaal laat een sterke stijging van het bedrijfsresultaat. De nettowinst steeg met 32%tot 266 miljoen dollar. De omzet steeg met 14%tot 5.4 miljard dol lar. Wereldwijd nam het bedrijfs resultaattoe met 14%tot767 mil joen dollar. In Nederland hebben zowel Pepsi als 7Up over 1990 hun aandeel in de frisdranken- markt aanzienlijk versterkt. Pep- si groeide 23% in volume; het marktaandeel steeg 2 punten tot 21 van de cola-markt. 7UP ver sterkte haar leiderschap in het lemon-lime segment door 17%in volume te groeien en een markt aandeel van 47%te bereiken. De record marktaandelen van Pepsi en 7Up zijn mede toe te schrijven aan de 1,5 liter hervulbare licht gewicht fles. (Uit een persbericht van Pepsi Cola internationaal van 7 februari) Een kwart van de alcohol consu merende Nederlander drinkt wijn. Dit blijkt uit een onderzoek door de Commissie voor Wijn van het hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten. Rode wijn is meer populair dan witte. Fran se wijn is bij de Nederlandse consument nog steeds favoriet, hoewel met name ook de rode Spaanse wijnen in opmars zijn. De witte Franse wijnen krijgen steeds meer concurrentie te duchten van de Duitse en Ita liaanse wijnen. (Uit Horeca Nederland Magazine nr. 3, 1991) De oude familievete tussen de biermerken Budweiser uit de Verenigde Staten en Budvar uit Tsjechoslowakije lijkt tot een ein de te zijn gekomen. Al een halve eeuw liggen de beide brouwerij en met elkaar overhoop over de verkoop van Budvar in de VS en Budweiser in grote delen van Eu ropa. Een woordvoerder van Budweiser maakte 8 maart be kend dat de gesprekken over een verbetering vrijwel rond zijn. De twee brouwerijen vinden bei de hun oorsprong in een door etnische Duitsers in 1795 opge richt brouwershuis in het Tsjechoslowaakse plaatsje Ces- ke Budejoyice. Budweiser werd in 1848 een geregistreerd han delsmerk in de Verenigde Sta ten. Zestien jaar later ging Bud var de Europese markt op. In 1939 kwamen de twee overeen dat Budweiser, The King of Beers, geen toegang zou krijgen in grote delen van Europa en Budvar niet in de VS. Wanneer de verbroedering met Budwei ser doorgang vindt, wil Budvar de produktie verzesvoudigen. Onder de naam 'The Beer of Kings' zal dan de Amerikaanse markt worden betreden. (Uit de Telegraaf van 9 maart) De consumptie van bier in Ne derland is in het afgelopen jaar gestegen. Per hoofd van de be volking steeg het totaal verbruik van 87,6 liter in 1989 naar negen tig liter. Het alcoholarme en -vrije bier werd eveneens populairder en de consumptie steeg van twee naar vijf liter. Dit heeft het Centraal Brouwerij Kantoor 13 maart bekend gemaakt. De ex port van Nederlands bier steeg met 12,6 procent tot 7,2 miljoen hectoliter. (Uit de Telegraaf van 14 maart 1991) Het marktonderzoekbureau Trendbox, dat met een bieron- derzoek bezig is, concludeert uit een steekproef die afgelopen zomer onder vele honderden bierdrinkers is gehouden, dat de bierdrinker behoorlijk merkbe- wust is. Een derde had geen voorkeur en zei slechts dat het bier 'lekker en koud' moest zijn. Thuis drinkt de bierconsument volgens de steekproeven het meest Heineken (30%) gevolgd door Amstel (18%) en Grolsch (17%). Alcoholarm bier werd wel eens door 27% van de onder vraagden gedronken. (Uit Drankendetail nr. 3, 1991 William Grant Sons is per 1 mei de nieuwe agent voor Bols likeu ren in de Verenigde Staten van Amerika. William Grant Sons neemt de distributie en de mar keting van de Bolsprodukten op de Amerikaanse markt voor zijn rekening. Het bottelen van Bols produkten gebeurt bij Brown- Forman Beverage Company. Bols en dit bedrijf werken al sinds 1957 samen. (Uit Klare wijn, maart 1991) ...Inmiddels is bessenjenever zo krachtig in de vaart der modieu ze spiritualiën opgestoten dat de Coebergh-commercial 'Bar' als artistiek decorstuk uitgebreid mag figureren in Alice, de nieuwe film van Woody Allen. Het betreft het spotje, waarin identiek zwart geklede vrouwen met allemaal hetzelfde kapsel en dito zonne bril aan een bar hangen, luste loos nippend aan groene, blau we en paarse drankjes. Aan het eind van de bar staat een stra lende schoonheid in een knalro de jurk die zichtbaar in opperste staat van geluk verkeert. Vanwe ge Coebergh-ijs natuurlijk. In de film komt een geslaagde recla me vrouw voor, die haar laatste produktie ('Bar' dus) op een enorme videowall in haar kan toor wil laten zien aan haar ex, die even op bezoek komt... (Uit de Volkskrant, 6 april 1991

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 11