Evert Koper: Beste bierproever van 1989 Heineken gastheer van EHBO-bedrijven- wedstrija Zoeterwoude - Evert Koper, af delingstechnoloog Brouwen, heeft de bierpul voor de 136816 proever van 1989' ontvangen. Hij kreeg deze uit handen van H. de Goederen, bedrijfsleider van Zoeterwoude. Evert is al jaren lid van het vaste smaaktestpanel in Zoe terwoude. "Ik ben destijds bij Heineken in Amsterdam be gonnen. Ook daar was ik al lid van het vaste smaaktestpanel." Wat doet dit panel eigenlijk? Evert Koper: "Iedere vrijdag ko men wij een half uur bij elkaar om bieren te testen op smaalt en geur. Datzelfde gebeurt ove rigens ook in Den Bosch. Ons panel bestaat uit een man of dertig. Wij testen dan bieren ten opzichte van een referentie bier, een bier dat al bestaat en waar je het te testen bier mee vergelijkt, zoals bijvoorbeeld Heineken en Amstel. Maar ook Buckler. Toen dat produkt net in Zoeterwoude werd ge brouwen, zijn daar smaaktes ten mee gedaan. Het produkt moest immers exact hetzelfde zijn als het Buckler bier dat in Den Bosch gebrouwen wordt. Natuurlijk komt het ook voor dat je geen referentie bier hebt. In dat geval worden ook weer andere panels ingezet, zoals consumentenpanels. Zij testen het nieuwe bier dan op smaak." Welke eigenschappen moet een lid van het vaste smaaktest panel hebben? "Je moet er aan leg voor hebben en er veel voor trainen", aldus Evert Koper, die dagelijks met de anderen van het vaste smaakpanel traint. El ke dag worden bieren geproefd, die allemaal net iets verschil lend van smaak zijn. Deze moe ten dan op sterkte worden ge rangschikt. Ook worden nog zogenaamde driehoekstesten gehouden. Daarbij moet het smaakpanellid proeven welke twee van de drie glazen bier, die hij voor zich krijgt, dezelfde biersoort bevatten. Ook moet het panellid zijn waardering aan dit bier geven, waarbij uiter aard gelet wordt op de smaak en geur. Het afgelopen jaar be haalde Evert Koper met die smaaktesten een honderd pro- Eveit Koper met de herdenkingspul cent goede score, waardoor hij uitgeroepen werd tot 'beste proever van 1989'. Evert blijft vrij nuchter onder die titel. "Het is gewoon onderdeel van je werk en dat werk wil je zo goed mogelijk doen", aldus de fijn proever. enkele instructeurs. Zij letten nauwkeurig op hoe de verschil lende EHBO-ploegen de 'slachtoffers' te hulp sprongen. De artsen en instructeurs wa ren vol lof over de kwaliteit van de verschillende EHBO-ploe- gen. Winnaar werd het team van de Provinciale Staten, dat met de wisselbeker naar huis ging. Medewerkers van Heineken Den Bosch zorgden voor de aankleding en het schminken van de 'slachtoffers', die er wel angstaanjagend 'echt' uitzagen Den Bosch - Echt, maar toch niet echt. Dat waren de EHBO- finalewedstrijden tussen Bra bantse bedrijven, die donder dag 26 april in het Heineken Ontspannings Centrum gehou den werden. Heineken Den Bosch was voor het eerst de gastheer van deze finalewed strijd, waaraan onder meer Mars (Veghel), Provinciale Sta ten, De Van Geel-groep (Boxtel), Heinmans bouwbedrijven uit Rosmalen, AMP uit Den Bosch en Van Lanschot Bankiers (Den Bosch) deelnamen. In het HOC waren enkele onge vallensituaties nagebootst, die mogelijk op een afdeling Ver pakken kunnen voorkomen. De jury bestond uit twee artsen en

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 7