Eind 1988 kwam het bericht dat de GWN en Bols Nederland wilden samengaan. In mei 1989 van dat jaar werd de voorgenomen samenwerking formeel bekrachtigd en in september was Bols Benelux de 'nieuwe' werkgever van vele GWN-ers en Bols Nederland medewerkers. Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaarl Is er echt sprake van een nieuw bedrijf of zijn de 'bloedgroepen' nog zichtbaar1 Vragen waarop de heer Y.H.M.N. Folmer, die tot eind maart waarnemend directeur Bols Benelux is geweest en de man die het proces van integratie van binnenuit heeft meegemaakt, in dit artikel in zal gaan. Eenvoudig blijven en hard werken "Het is te eenvoudig, te vrolijk om nu te zeggen dat we al één bedrijf zijn. Dat duurt langer dan een jaar: ik ver wacht dat we over 5 tot 10 jaar kunnen spreken van totale integratie, ook qua cultuur. Mensen hebben uiteraard een emotionele binding met 'hun' GWN; met 'hun' Bols Nederland, maar dat gaat er telkens een beetje af. De band met Bols was net zo hecht als die aan de GWN. Als het slecht zou gaan met de nieuwe onderneming dan leeft dit verschil in herkomst nog lang voort. Maar gelukkig heeft Bols Benelux alles in zich om een succes te worden." Wat zijn kenmerken van die cultuur verschillen! "Bij de GWN was er nauwelijks sprake van rangen en standen. Dat had ook te maken met de betrekkelijk kleine or ganisatie die de GWN was. Bols Ne derland was wat meer hiërarchisch georganiseerd. Alle medewerkers zul len zich moeten aanpassen aan de normen van Bols Benelux. Dat kan betekenen dat iemand die vroeger weinig kans had om zijn/haar ideeën naar voren te brengen, nu ineens ver antwoordelijk is voor de uitvoering van zijn/haar eigen voorstel. Dat bete kent dat je meer uit mensen haalt, maar ook meer van ze vraagt. Het is even wennen als je niet alleen maar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 4