Noorwegen Canarische Eilanden Italië/Spanje Zaïre Onze dienst verlieten Amsterdam Horecagebieden Zoeterwoude Dankbetuigingen Inmemoriam G.Hartgring reeds in Singapore aanwezig was, is op 16 april gestart met het overne men van de functie Brewery Manager (TUAS) van de heer J. Cremer bij Asia Pacific Breweries Singapore voorheen Malayan Breweries) De heer A. ten Bokkel Huininlc keerde op 27 april terug uit Arendal waar hij was gedetacheerd als Heineken Quality Controller bij Ringnes Arendals BrygYgeri A.S. Op 29 april keerde de heer R.L.L.M.G. Mignot temg uit las Palmas waar hij was gedetacheerd als Assistent Area Export Manager. De heer L.A.C.J. Pelders HTB keerde op 5 april temg uit Cagliari waar hij bij Birra Dreher SpA was gedetacheerd als Specialist Process Control om vervolgens per 9 april bij El Aguila in Valencia gedetacheerd te worden als Specialist Process Automation (beer filtration). De heer A. Dalstra is per 3 mei gedetacheerd als Consulent Utilities en Environment bij El Aguila in Madrid. De heer f. van Roon keerde per 31 maart temg uit Kinshasa. Bij Brilima SARL was de heer van Roon gedurende 8 maanden gedetacheerd als Assistant Commercial en Chef de Vente. (Na een dienstverband van drie of meerdere jaren) Mw. JJ.M. Koster (export) C. Beynes horeca technische dienst, Hoofddorp) H.P. Gieskens horeca technische dienst, Hoofddorp) Mw. f J. Steinmetz-v.d. Steen (verkoop, Hoofddorp) G.W.T. Nieuwenhuis expeditieRijs- sen) A.P.L. Velthuis (bedrijfskantine) Mw. L. van Nieuwkoop (extern transport) Mw. T.R. Meyer extern transport) J.H.L.M. Galema (personeelsdienst) J. Kuyt technisch support) J.G.M. Ammerlaan (technisch support) Mw. E.G. v.d. Velde analytisch laboratorium instrumentele analyses) D.H.M. Geerlings (expatriate) Wat een krankzinnige partij, wat een vriendenclub, wat een hoeveelheid 'heerlijk heldere Freddy's', wat veel warme gezelligheid, wat een prima verzorgde hapjes, wat veel plezierige sprekers, wat een invoelende pz- functionaris, wat jofel dat Amster dam even 'Mokum' was, wat een alerte kiekoloog, wat een super- hecht videoteam, wat een razend snelle obers, wat genieten we nog na, wat een geweldig feest, eigenlijk te gek voor woorden. Joke en Ad Sinkeldam Natasja Sinkeldam en Nieck Kuiper Boris Sinkeldam Na ruim achttien jaren van dag- middag- en avonddiensten, ben ik nu in dienst getreden van de VUT. Bedankt collega's en vrienden voor de belangstelling die jullie hebben getoond door aanwezig te zijn op het afscheidsfeest 14 febmari. J. Zaborszky Ter gelegenheid van ons 50-jarig hu welijksfeest, ontvingen wij van de directie van Heineken enkele zeer gewaardeerde cadeaus. Deze werden op passende wijze door de heer L. Kregel aan ons overhandigd. Wij be danken hem en de directie hier har telijk voor. H.J.M. Hollebrandse en echtgenote Mede namens mijn vrouw wil ik de directie bedanken voor het mooie bloemstuk, de attentie en het dran kenpakket die ons werden aangebo den ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. W.f. v.d. Hooft Mede namens mijn echtgenote en zoon wil ik graag iedereen bedanken die mijn 25-jarig jubileum op 30 maart tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. M.L. van Tilborg Op 29 april is overleden de heer A. v.d. Mierde (63). De heer v.d. Mier de trad op 27 april 1970 in dienst van Heineken in Den Bosch. Op 1 oktober 1983 kwam de heer V.d. Mierde in de Heineken Invaliditeits- regeling. Op 9 febmari is overleden de heer G.f. Stil (63). De heer Stil trad op 1 febmari 1944 in dienst van Heineken te Rotterdam. Op 1 au gustus 1986 maakte hij gebruik van de Afvloeiingsregeling. Op 5 april is overleden de heer W.J. Swart (82). Op 1 febmari 1929 trad de heer Swart in dienst van de toenmalige Amstel brouwerij. Op 1 november 1972 is hij met pen sioen gegaan. Op 17 april is overleden de heer A.W. van Praag (76). Op 18 maart 1963 trad de heer Van Praag in dienst van Vmmona waar hij tot aan zijn pensioen op 1 november 1978 heeft gewerkt. Op 29 april is overleden de heer B.G. Veenboer (78). Op 21 mei 1962 trad de heer Veenboer in dienst van de toenmalige Amstel brouwerij. Op 1 augustus 1976 ging hij met pen sioen. Tot onze onsteltenis ontvingen wij op 9 april j.l. het droeve bericht dat Gerard Hartgring op 49-jarige leeftijd plotseling is overleden. Gedurende bijna 25 jaar heeft Gerard deel uitgemaakt van onze Vrumona-gemeenschap. In zijn werkzaamheden bij de crediteuren- groep was Gerard voor velen zowel binnen als buiten de afdeling, het bekende aanspreekpunt. Vele en goede contacten onderhield Gerard eveneens met de diverse leveranciers van Vmmona. In zijn werkzaamheden kenmerkte Gerard zich door een ongekende vast houdendheid bij het oplossen van administratieve problemen. Met het overlijden van Gerard verliest Vmmona een zeer gewaardeerd medewerker. Wij zullen dit plotseling heengaan moeten accepteren en zijn dankbaar voor het vele en het goede dat Gerard voor Vmmona heeft willen betekenen. Wij wensen zijn familie, en met name zijn zoon Rogier, alle wijsheid en en sterkte toe om dit verlies te dragen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 23