Het Openluchtmuseum in Arnhem is tot en met 1 novem ber geopend. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen f 8,Kin deren tot en met achttien jaar en 65 plussers betalen 5—, terwijl houders van een mu seumkaart of CJP slechts 2,— entreegeld moeten betalen. de en gedroogde gerst gereinigd en geplet was, werd het in de roerkuip (D) gestort. In de roer- kuip werd heet water bijge voegd uit de waterketel (E), die tevens als brouwketel diende. Na uitvoerig roeren, waardoor de suikers oplosten, werd het brouwsel afgetapt in de lekbak (F) en in op de zolder liggende koelbakken gepompt. Daar vandaan liep het in de brouw- of bierketel (E), waarin het brouwsel met hop gekookt Een tekening van de inrichting van brouwerij De Roskam. A is de weekbak, B is de kiemvloer, Cis de eest, Dis de roerkuip, E is de waterketel, F is de lekbak, G is de gistkuip en H is de vatenkelder werd. Daarna ging het brouwsel weer via de lekbak (F), pomp en koelbakken naar de gistkuip (G), waar de suikers zich door gisting omzetten in alcohol en koolzuur. Uit de gistkuip wer den de vaatjes gevuld, die in de vatenkelder (H) tot de aflevering werden opgeslagen. Bij al deze dagenlange activiteiten en pro cessen, bepaalden de kneepjes van het vak smaak en kwaliteit van het bier. In het Openluchtmuseum zijn diverse historische gebouwen te zien nen nogal wat verschillen. Eén daarvan is dat ondergisting een vrij helder bier geeft. Bovendien geeft de lage vergistingstempe- ratuur bij ondergisting een sterk verminderde kans op in fectie. Blijkbaar heeft De Ros kam in of na het laatste kwart van de vorige eeuw geïnves teerd om ook ondergistend bier te kunnen maken. En dat kon den de meeste kleine brouwers toen nog niet opbrengen. Het Hollandse bier was al voor 1500 zowel in binnen- als in buitenland bekend en van groot economisch belang voor ons land. Naast deze 'koop- Binnen is de inrichting Vrij eenvoudig brouwers' bestonden de zoge naamde 'huisbrouwers in stad, dorp en op het platteland. Wet telijke bepalingen, zoals het heffen van accijns, legden het brouwen aan banden. Vooral de 'koopbrouwers' gingen dit voe len. In Brabant en Limburg lag de situatie anders. Hier werd de overgang van huisbrouwer naar beroepsbrouwer minder scherp gevoeld, omdat de overheidsbe moeienissen hier minder strak waren dan in de rest van het land. Het bier was hierdoor vaak goedkoper dan in de ste den. Brouwproces Hoe verliep het brouwproces in De Roskam? De gerst werd eerst in de weekbak (A) goed vochtig gemaakt en vervolgens op de kiemvloer (B) uitgespreid. Men stopte het kiemproces door de gerst te drogen op een ijzeren gaaswerk, de zogenaam de eest (C). Deze bevindt zich in de kap, boven de oven in het brouwerijtje. Nadat de gekiem- Bakhuis

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 21