Op 16 maart werd bekend dat het reclamebureau J. Walter Thompson (JWT) de reclame voor het merk Heineken in Europa gaat coördineren. Vers van 't Vat sprak met Gert Jan Vuyk, marketing manager Europa, over deze keuze en over de veranderingen op reclamegebied in Europa. De reclamewereld kreeg einde lijk antwoord op de vraag: Welk bureau krijgt Heineken als klant? Bij de voorselectie waren twaalf bureaus betrokken. Er werden onder meer interviews gehouden met medewerkers van de Europese hoofdkanto ren van deze bureaus. Uiteinde lijk bleven er vier kandidaten over. Deze bureaus werd ge vraagd een presentatie te ver zorgen en hun visie te geven op de ontwikkeling van de Euro pese biermarkt en op de be staande reclame-campagnes. In de volgende fase presenteerden ze hun strategische en creatie ve visie voor het Heineken- Gert fan Vuyk geeft uitleg over het Europese reclame- beleid Heineken reclame opEur

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 14