ook nog andere prijzen, zoals twee Gazelle-racefietsen. Ge lukkige winnaars waren Gé van Hartevelt, wachtchef Brouwen uit Den Bosch en Margot Kem per, assistent verkoop Binnen dienst in Zoeterwoude. Gé over zijn fiets: "Ik weet nog niet of ik echt zal gaan racen. Ik ben eigenlijk een fervent zwemmer. Maar misschien is dit de kans om een keer lid te worden van de fietsclub Alweerweg." Mar got Kemper over haar fiets: "Ik had net die zaterdag ervoor een nieuwe fiets gekocht en was dat uitgebreid aan het vertellen, toen Sjoerd Zwanenburg mij vertelde dat ik de racefiets ge wonnen had met de Vers van 't Vat-actie. Eerlijk gezegd was ik al bijna vergeten dat ik een kaartje had ingestuurd. Het was dan ook een leuke verrassing." Toertocht Op 22 april werd de speciale toertocht gehouden. Wieier- minnend Nederland kreeg de gelegenheid zelf de Amstel Gold Race te rijden. De toerfiet- sers reden over hetzelfde par cours als de wedstrijddeel nemers de dag ervoor. Rond de drieduizend mannen en vrou wen waren op het evenement afgekomen, onder wie ook fiet sers uit België en Duitsland. Ook Heineken-medewerkers werden tussen de fietsers gesig naleerd. Rob Robbers, commer cieel assistent account mana ger Thuisverbruik in Zoeter woude, vond de tocht bijzonder zwaar. Maar hij heeft hem, zo vertelt hij tevreden "helemaal uitgereden". "Het was de eerste keer dat ik zoveel heuveltjes moest nemen. Ik ben niet de enige die deze toertocht erg Karin Altenburg, thuis verbruik vertegen woordiger feliciteert Gé van Hartenberg met de gewonnen fiets zwaar vond. Zelf heb ik er 10V2 uur over gedaan om de 249 ki lometer tussen Heerlen en Meerssen af te leggen." Rob fietste in een clubje van 25 mensen. "Gesponsord door het Limburgs Dagblad", vertelt hij. "De eerste zestig kilometer re den we constant in dat groepje. Daarna ben ik met twee ande ren verder gereden en zijn we uiteindelijk met z'n drieën over de finish gegaan." Rob vond de sfeer rondom de toertocht en de Amstel Gold Race ontzet tend goed. "De sfeer was verge lijkbaar met de sfeer rondom het skiën. Zaterdagavond hiel den we een soort pré-velo en na de Amstel Gold Race toertocht een après-velo. Als er volgend jaar weer een toertocht wordt gehouden, doe ik er ook zeker weer aan mee." Deze deelnemer aan de toertocht had wel een zeer bijzondere plaats voor zijn vermoeide voeten gevonden vinden. In de trein waren ook de winnaars van de Vers van 't Vat-prijsvraag. Piet van Baarle, medewerker personeelsdienst internationaal in Zoeterwoude, is één van de prijswinnaars van de treinkaartjes. Hij is erg en thousiast over de trein èn de Amstel Gold Race. "Perfect georganiseerd. Ik ben er ontzet tend tevreden over. Van het be gin tot en met het einde. We zijn ook letterlijk in de watten gelegd. Eigenlijk heeft de hele dag mij niet meer dan één kwar tje gekost en dat was voor het toiletwagentje." Prima sfeer Wilma van Diemen, mede werkster gebruikersondersteu ning van de Dienst Informatie Management (DIM) in Zoeter woude, over de trein: "Ik heb in eerste instantie op het mede delingenbord gezien dat ik win naar was van twee kaartjes voor de Amstel Express. Harstiklce leuk natuurlijk. Later kreeg ik de kaartjes toegestuurd. Alleen bleek de trein een beetje over vol en moest ik op de heenweg op een klapstoeltje in het gang pad zitten. Maar op de terugreis heb ik een goede plaats kunnen bemachtigen en toen is alles heel goed gegaan." De sfeer in de trein vond Wilma prima. "Ook de jazzband die op de per rons aanwezig was vond ik erg goed." John Ligt, beveiligingsbeambte in Den Bosch is eveneens enthousiast: "Perfecte organi satie. Ik heb genoten! Ik zat bo venin de dubbeldekkertrein en had dan ook een schitterend De finish van de Amstel Gold Race Margot Kemper krijgt de fiets uitgereikt uit handen van regionaal verkoopleider Fred van Leeuwen uitzicht." John is wel eerder bij de Amstel Gold Race geweest. "Elk jaar ga ik er met de auto naartoe. Dan ga ik meestal met een paar vrienden naar beken den in Limburg en volg ik de renners op hun tocht over de Keutenberg en de Cauberg. Nu miste ik dat een beetje, omdat we ze slechts één keer vanaf de tribune gezien hebben en later nog via de televisieschermen in de tent. Maar dit minpuntje weegt niet op tegen de uit stekende service. Ook het op treden van René Froger in de tent was goed. Of ik volgend jaar weer ga? Zeker weten. Wat dat betreft ben ik een echte wie lerfanaat." Fietsen Behalve de treinkaartjes voor de Amstel Express, waren er

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 13