Electriciteitsstop in Zoeterwoude Zondag 22 april was er van's morgens zes uur tot's avonds tien uur geen electriciteit in de brouwerij in Zoeterwoude. Deze periodieke electriciteitsstop vindt plaats om inspectie- en onderhouds werkzaamheden te kunnen verrichten. i '"teso? Inspectie van de alcohol watertank Inspectiebeurt Welke inspectie- en onder houdswerkzaamheden werden nu eigenlijk verricht? "Het hoog- en laagspanningsnet werd grondig geïnspecteerd. Enkele reparaties werden, voor zover mogehjk was, direct uit gevoerd. Verder werden de alco holwatertank voor de koeling van bier en een veertig meter hoge schoorsteen aan een in spectiebeurt onderworpen. Ook werd de isolatie op ver schillende plaatsen hersteld", aldus Plooij. De 'gebreken', die bij de inspec tie boven water kwamen, zul len zo snel mogelijk worden verholpen. In totaal zijn er 165 mensen, onder wie 50 Heineken- mede werkers, bij de werkzaamheden betrokken geweest. Arie van Dijk, chef Electro Technische Dienst en 'regisseur' van dit project: "Omdat alle betrokke nen zich zo goed aan de plan ning hebben gehouden, is de actie probleemloos en soepel verlopen." Draaiboek Drie maanden voor 22 april wa ren de afdelingen Technische Dienst en Energie al begonnen met het opstellen van een draaiboek voor deze ingrijpen de actie. In het draaiboek stond precies vermeld wie, wat, waar, op welke tijd moest doen. "Al les moet op zo'n dag zoveel mo gehjk volgens planning ver lopen. Onverwachte dingen kunnen we eigenlijk niet ge bruiken", vertelt Titus Plooij. In totaal was er 16 uur lang geen electriciteit op de brouwerij. Wat voor consequenties heeft dit eigenlijk? "Geen stroom be tekent geen produktie. Alles hgt gewoon stil. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de werkzaamheden in het brouw huis gestopt. De appollo's, waar de vergisting en de lagering plaatsvindt, zijn uit voorzorg van te voren extra gekoeld", vertelt Titus Plooij, chef van de afdeling Energie. Er is een aan tal aggregaten gehuurd voor de voorziening van electriciteit om de werkzaamheden op 22 april te kunnen uitvoeren. Ook de waterzuiveringsinstallatie en het laboratorium werden voorzien van electriciteit door de aggregaten. In het laborato rium konden bepaalde onder zoeken, die maanden duren, niet even onderbroken worden. Door het gebrek aan electrici teit waren ook de pompen bui ten werking, met als gevolg geen water. Een gehuurde aggregaat voor de benodigde electriciteits- voorziening op 22 april

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 10