Van 'De Aardappeleters' tot 'De Zonnebloemen' Meer dan 750 Heineken- medewerkers en introducé(e)s bezochten eerste paasdag de tentoonstelling van Vincent van Gogh: Een unieke collectie van de schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar in het Rijksmuseum Vincent van Gogh in Amsterdam Vanuit de gehele wereld zijn de schilderijen in het Rijksmu seum Vincent van Gogh bij el kaar gebracht. Het is uniek en waarschijnlijk ook de enige keer dat zoveel Van Gogh's op één plek zijn te bezichtigen. Ve le bezoekers genoten zichtbaar van de bijzondere tentoonstel ling. Vanaf zeven uur was ook het Van Gogh Village geopend. In het Village was er gelegenheid tot het nuttigen van een drank je en een hapje. Een jazz-orkest- je zorgde voor de muzikale on dersteuning. Op een gegeven moment werd 'Lang zullen ze leven' ingezet voor het jonge bruidspaar Dennis en Tmdy Heijn-Warmerdam uit Italië. Een bezoek aan de Van Gogh- tentoonstelling was het eerste onderdeel van hun huwelijks reis. Een groepje bezoekers bekijkt één van de vele Van Gogh's Tina Haanstra van Heineken Amsterdam: "Een zeer mooie tentoonstelling. Ik vond wel dat de schilde rijen slecht waren ingelijst. Dat kwam de schilderijen niet ten goede. Het Village was leuk en gezellig inge richt." Even napraten over de tentoonstelling in het Village Piet Bijleveld van Heineken Zoeterwoude: "Het was zeer indrukwekkend. Een aantal schilderijen had ik eerder gezien, een aantal zag ik voor de eerste keer. Ik heb er echt met genoegen rondgelopen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 8