Revisie colonne 7 Verhoogde heftrucks Den Bosch - In de Bossche brou werij is colonne 7 volledig ge reviseerd. In het verpakkings gedeelte is de inpakker voor sixpacks gecombineerd met de kratten-inpakker. De flestoe- voer naar de clustermachine is verbeterd door het plaatsen van drukloze inliners met de be doeling scuffing en beschadi ging van etiketten tegen te gaan. Een inliner zorgt ervoor dat de flessen die in acht tot tien rijen worden aangevoerd op een snellopende baan in één rij komen te staan voor de clus termachine. Het plaatsen van de vullers, waarvan één voor zien is van een rinser (een ma chine die eenmalige flesjes met water schoonspuit) is binnen zeer korte tijd gerealiseerd. De produktie moest binnen 2'/2 week worden hervat. Dankzij de grote inzet en uitstekende samenwerking van produktie- medewerkers, projectgroep en revisieploeg is het gelukt het project binnen de gestelde tijd af te ronden. De projectleiders waren de heren C. van Vliet en H. Leenman, montageleider was J. Grever, produktieleider was T. van Dinther en de revisie is gedaan door de heren M. van Huiten en W. Schuurmans. is gehouden, kwamen voor- en tegenstanders naar voren. Uit de ploegen zijn zowel een voor als een tegenstander geselec teerd. Deze chauffeurs gaan nog enkele weken met de ver hoogde trucks rijden. Na afloop vindt er een evaluatie met de betrokkenen plaats. Zoals u op de foto kunt zien, zit de chauf feur op een verhoogde zitting. Zoeterwoude - Vanaf begin maart rijden twee verhoogde heftrucks van de afdeling Intern Transport op het Zoeter- woudse bedrijfsterrein rond. De meeste chauffeurs hebben één of meerdere diensten met de vernieuwde trucks gereden. De trucks hebben een verhoog de zitting gekregen. Uit de en quête, die onder de chauffeurs kijken. Op een gewone hef truck met lading zit de chauf feur te laag om over de lading heen te kijken. Hij moet achter uit rijden en half gedraaid zitten om goed te kunnen zien waar hij rijdt. Dit kan klachten aan rug en nek veroorzaken. "Op de verhoogde truck kun je over de lading heenkijken en is het niet meer nodig om met een lading achteruit te rijden en te kijken. Dit is veel beter voor je nek en je rug", vertelt heftruckchauf feur Jan Bouwmeester. Chauf feur Nico Huisman heeft moei te met de verhoogde heftruck: "Omdat ik nogal klein ben, heb ik nogal wat problemen bij het insteken van een pallet. Maar voor je rug en je nek is de ver hoogde truck veel beter." V.l.n.r. de heien Martinez, Huisman (op veihoogde hef- tmck) en Bouwmeester Dit maakt het voor de chauf feur mogelijk om vooruit te rij den en over een lading heen te

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 7