Verschuivingen in de voorkeur van de bier drinker. Drinkgewoon ten worden individue ler en veranderen snel. De levenscyclus van een biersoort wordt daardoor korter. Actief inspelen op de toenemende segmen tatie van de biermarkt. Nevenstaande zinnen bevatten de trefwoorden waarin de pers conferentie over het financiële jaarverslag globaal samen te vatten zijn. Meer over de positie van Heineken wereldwijd leest u op deze pagina's. In 1989 steeg de omzet van Heineken met mim 7% en nam het netto-resultaat toe van 291 miljoen tot 325 miljoen. Dat is een stijging van bijna 12%. Deze cijfers betreffen het hele inter nationale traject van Heineken N.V. In zijn inleiding bij de jaarcijfers tijdens de persconferentie over dit onderwerp, gaf drs. G. van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur, aan dat de winst stijging vooral te danken is aan de hogere verkopen als gevolg van de gunstige weersomstan digheden in een aantal Euro pese landen. Ook is de winst stijging veroorzaakt door hogere verkoopprijzen en door dat de export gestegen is. In Ne derland en Frankrijk kreeg de afzet een belangrijke impuls door de goede en lange zomer. In Spanje, Italië en Griekenland werkte het weer daarentegen niet mee. Op de wereldbier markt behield Heineken zijn derde plaats, gemeten naar de "hoeveelheid onder toezicht van Heineken gebrouwen bier. Deze produktie steeg met 5,3% tot 49,5 miljoen hectoliter. De (vervolg pag. 4 en 5 Opbrengst verkopen bier (in miljoenen guldens) 6.419 z=zzz= z 7 6.008 5.408 5.374 5.141 1985 1986 1987 1988 1989 Opbrengst verkopen frisdranken (in miljoenen guldens) 811 680 657 697 707 1985 1986 1987 1988 1989 Verkopen bier Europa Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 1985 1986 1987 1988 1989 Positie als internationaal drankenconcern verder versterken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 3