Evenementenagenda voor mei en juni Geslaagd 30 (vervolg van pag. 26) Voor de Al-biercursus: S.C.F. van Beek verkoopBreda), R. Dobben verkoopArnhem), J.J. Comman deur verkoopGrouw), F.RM. van Eekert verkoopArnhem), C. Jonker verkoopHoofddorp), J.H. van Kasterop verkoopLeiderdorp), G. Dijkshoorn verkoopAlkmaar), F.J.M. v.d. Wallen verkoopLeid schendam), G. Abbink [verkoop, Arnhem), H.J.A. Boesten verkoop Nuth), AL. van Dalen [verkoop, Leidschendam), D. Wijgman [ver koop, Hoofddorp), H.W.M. Rek [ver koop, Den Bosch), RA.M.M. van Dongen [verkoop, Hoofddorp), R.J.A. van Leendert [administratie, Nuth), J.H.A. Beukeboom [verkoop, Hoofddorp), C.H. van Leeuwen [ver koop, Hoofddorp), H.L. Peskens [ver koop, Rotterdam), F.K.M. Spoelstra [verkoop, Den Bosch), M. van Elles- wijk [verkoop, Leidschendam), M.P.H.J. de Goey [verkoop, Eind hoven), J.H.M. van Laarhoven [ver koop, Den Bosch), J. de Vries [ver koop, Rotterdam) Katwijk Vakbekwaamheid voor Cafébedrijf: J.R.T. Floris [Proseco) Rotterdam Voor PC/DOS: S. Nieuwdam [export duty free) Voor het basisdiploma Bedrijfsorga nisatie: P.D. Hoepen [orderbehande ling) Voor Stenografie: Mw. S. Meeuwis- sen-Nieuwdam [Export Duty Free Military) Voor HB1 Gegevensbanken (AMBI): Mw. E.C.M. Löb-Ozephius [operatio nele ondersteuning en systemen) Zoeterwoude Voor de Postdoctorale Controllersop leiding: M.W.H.M. Goumans [plan ning en control horeca) Voor AMBI HE.O: H.R.M. Kolpa [personeelsdienst in ternationaal) Voor AMBI HE.2: Mw. G.M. Werson- Meeuwsen [bedrijfsbureau Voor de Post HTO Integrale Kwali teitszorg: E. Koper [brouwen) Voor Chartered Telecommunica tions Engineer: A.W. Tseng [commu- nica tiemanagemen t) Moderne Bedrijfsadministratie: mw. M.H.A. Scholtes [plaatselijke admi nistratie) Inkoopmanager: P. ter Punt [machi nes en apparatuur Europa) Doctoraal Rechten: mw. R.A. den Dubbelden [arbeidsvoorwaarden/ arbeidszaken) Voor het Dirksen diploma Pascal: A. van Duijn [storingsgroep verpakken en M1T) Voor het EVO diploma Heftruckrij der: S. Guy, E.J. Rooijakkers, J. Ver baan [allen magazijn intern trans port) Aantekening Reanimatie: H.M. Alle- wijn [magazijn en intern transport), P. Buisman [verpakken), mw. T.J.M. Goudriaan-van Dijk [secretariaat HTB), A. Hoppers [verpakken), mw. C.T. Noort-Fokkema [kantine), J.G.H. Willard [verpakken), R. Zelle [beveihging) Voor het diploma Automatisering in de Procesindustrie: J.W. Dijkhuizen, T.H.J. Hesselink, J. Hiemstra, C.W. Hoek, P. Hijman, H. v.d. Plas, G. Schaap, J.J.M. Spooij, H.H. Tijveleijn allen brouwen), C.W.J. Duivenvoor den [storingsgroep verpakken en MIT), W. v.d. Plas [projectenbureau), A.J.L. Puthaar [projectenbureau, F.H. Wittebol (storingsgroep brouwen en energie) Voor de Basis in Company Training: W. Braithwaite, J. de Jong, M. Kaan dorp, T.J.W. Plugge, T. Remmers- zwaai, A. Rietveld, R.J. Rosier, M.A.I. Shaw, E. Steketee, A.A.P. Veerkamp, P.J.M. Zeestraten, A. Ziani [allen ver pakken) Voor het Getuigschrift PLC2: R.J.M. de Best, F.W.T. Mounts, P. van Oort, C.G. v.d. Schoor [allen verpakken), F.E.M. Bisschop, P.G. v.d. Plas, B. Ver- weij [allen storingsgroep verpakken en NUT) Voor Management Assistente: Mw. D.M. Straver [centrale training en vorming) Voor het Dirksen Intek Getuigschrift Elektrische Basisbegrippen A: P.A.W. Ober [onderhoudsgroep verpakken en MIT) Praktijkdiploma Wiskunde: P. Groe nendijk [centrale logistiek micro planning) Voor de Al-biercursus: mw. A. Vis- Schipper [secretariaat HTB), M. Loots [verkoopbinnendienst horeca), R. Ruckert [bedrijfsbureau), G.C. Bolderman [procesautomatise ring HTB), F.E. Eusman [planning en control horeca), mw. M.A.A. de Greef [centrale contracten horeca), mw. L. Gouweloos [personeelszaken HTB), mw. C.E.M. Zantinge-Nijs [vertaalbureau HTB), A.J. Bomers [verkoop, thuisverbmik), P. Isbrucker [ontwerpafdehng HTB), L.P. Stroeve [kwaliteitsdienst), N.G.J. van Doorn [kwaliteitsdienst), J.M. Dullaart [EFI HTB), K. Leeffers [EFI HTB), mw. T.A. Voulgaris-van Egmond [kwahteits- dienst) Voor het Diploma Heftruckrijder EVO: A.W.J. v.d. Hulst [magazijn intern transport), G.J.'v.d. Wel (magazijn intern transport) Voor het Dirksen Intek Getuigschrift Elektrische Basisbegrippen: A.W. Lenting [storingsgroep verpakken en magazijn intern transport), B. Viele [verpakken) Rijkscertificaat Brandwacht Eerste Klasse: H. van Leeuwen [storings groep verpakken en magazijn intern transport) datum Evenement 12/13 mei Wielerronde West-Friesland in Wervershoof 17 mei NK Voetbal Rijkspolitie in Drunen 19/20 mei Heineken Rugby Sevens in Amsterdam 26 mei Amstel mini-EK Klootschieten in Manderveen 26 mei Ronde van Midden-Zeeland in Goes (wielerronde) 31 mei t/m 4 juni Stadsfeesten in Grave 3 juni 7 juni Poetry festival in Rotterdam Opening tentoonstelling 'Modem art travels east-west' in Rotterdam 8 t/m 17juni Theatro Fantastico in Rotterdam 19 t/m 23 juni 900 jaar Oudega in Oudega 19 t/m 24 juni 25e 'Op Roakeldais' (Volksdansfestijn) in Warven 20 t/m 24 juni Champion Arnhem in Arnhem (paardesport) 24 juni Country Westernfestival in Amstenrade

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 30