Bucklerbus Buckler-kleding Buckler wieier- tenue voor Burgemeester Nijpels WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊm A Frans Maassen (links) en Tom Cordes met de Bucklerpet Joure - Sinds zaterdag 31 maart heeft de Buckler-wielerploeg een eigen tourbus ter beschik king. Deze werd officieel in Jou- Jan Raas voor de Bucker-tour- bus en de Buckler-reclame- auto's re aan Jan Raas, ploegleider overhandigd. Er is ruim drie maanden aan de tourbus ge werkt. De bus zal gebruikt worden als massageruimte voor de wielrenners tijdens de wedstrijden en kan tevens voor promotiedoeleinden worden ingezet. Gerrit Solleveld Edwig van Hooydonck toont de Buckler-trui met haarband In Vers van 't Vat 1/90 hebben we tekeningen van de nieuwe Buckler-kleding getoond. Een deel van deze kleding zal vanaf half april in het PUM worden verkocht. De Buckler-artikelen die verkocht worden, zijn een wielerbroek, wielershirt, haar band en een originele Buckler pet. Breda - De heer E.H.T.M. Nij pels kreeg ter gelegenheid van zijn benoeming tot Burgemees ter van Breda een Buckler wie- Iertenue aangeboden. De heer J.P. Goderie, Heinekenver- tegenwoordiger in Breda en omgeving, overhandigde de heer Nijpels het tenue tijdens de receptie op 6 april in de Gro te Kerk van Breda. Kijk dus niet vreemd op als u binnenkort Burgemeester Nij pels al wielrennend in Buckler- kleding tegenkomt!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 29