V Huwelijken Geboorten Geslaagd Buitenland Bunnik N.J. Grosze Nipper verkoop thuis- veibruik) met mw. J.J. Luckerhoff Horecagebieden K.R. Bisnajak administiatieLeid- schendam) met mw. N. Mangal Mw. I.M.T. Wou terse verkoopAlk maar) met M. van Niekerk A.C. van Geffen verkoopbinnen dienstHoofddorp) met mw. M.J.H. Tol Zoeterwoude J. van Eijk brouwenmet mw. G.K. Tempelaar kwaliteitsdienst Amsterdam Sandra, d.v. J.J.M. Koster export Laura A.C., d.v. H. Krijgsman export Sean D., z.v. E.G. Morham export Bunnik Thijs, z.v. W. Boezer [electrotechni- sche dienst) Illias, z.v. A. El Mansouri verpak ken Safia, d.v. M. Mai verpakken Horecagebieden Ravan, d.v. R.G.A. Nuis [verkoop, Rotterdam) Katwijk Roelof E., z.v. A.A.M. v.d. Steen Pro- seco) Zoeterwoude Wivineke, d.v. f.M. Kuyt bottelarij Svenja, d.v. R van Leeuwen [bottela rij) Sebastiaan H., z.v. K.J.A. van Veen vorderingen beheer) Anne M., d.v. W. Brink [interne ac countantsdienst) Jaco, z.v. J. Kuyt [technisch support) Kimberley, d.v. F.A. Krabbendam [procesautoma tisering) Saskia L., d.v. W.E.R. van Herwijnen [technische opleidingen internationaal) Amsterdam Voor het Praktijkexamen Boekhou den: mw. M. Julio [area marketing management Caribean/Zuid Amerika) Voor de Leergang Physieke Distribu tie Drankenhandels: H. van Klom penburg [concern physieke distribu- tie), C.G.M. Rabelink [concern physieke distributie) Den Bosch Voor CCV-diploma B: f.W. Stolzen- bach [magazijn), H.G.J. van Lokven [magazijn) Voor Engels-lower Intermediate le vel: A.G.M. v.d. Wiel [technisch bu reau) Voor Engels voor beginners: P.J.C. Verkennis [bouwkundige werkplaats) Voor HE-I Elementaire Informatica (EXIN): J.J.H.M. Wijnen [verpakken) Voor Basiskennis Informatica I: mw. D.F.Th, de Jong-van Vugt CCV Diploma B: J.P.M. Walraven [bijrijder, Den Bosch) Voor de Al-biercursus: J.L.C. Smits [interne accountantsdienst), mw. I.F. Bijsterveld-Hannema [technische dienst), mw. K.B.G. Mulder (interne dienst algemeen), J. Verhoeks [inter ne accountantsdienst) Bunnik Voor Functioneel Ontwerp: F.L.C. de Haart [informatie en automatisering) Voor de Algemene Voorbereidende cursus Verpakken: S.T.M. Buijten (verpakken) Horecagebieden Voor het CCV-diploma B: H.A. v.d. Vlugt [expeditie, Alkmaar) Vakbekwaamheid voor Cafébedrijf: J.J. Henderiks [verkoop, Nuth) Boekhouden: mw. J.M. Mulder [ad ministratie, Hoofddorp) Voor de Leergang Physieke Distribu tie Drankenhandels: R. Posthumus [magazijn/expeditie, Groningen), R.H. Mak [bedrijfsleider, Dordrecht), B.J. v.d. Kroon [expeditie, Hoofddorp), A. Nijboer [expeditie, Alkmaar), C. Sonnema [magazijn, Alkmaar), C. v.d. Linden [expeditie, Den Haag), T.M.P. van Lier [expedi tie, Leiderdorp), W. Hagendijk [ma gazijn, Den Haag), G.C. de Lange [extern transport, Rotterdam), A. Bauer [magazijn/expeditie, Dor drecht), S. Feenstra [magazijn, Grouw), A.P.J. v.d. Sterren [magazijn/ expeditie, Den Bosch), T.A.M. Stoots [magazijn, Eindhoven), F.M. Allaart [magazijn/expeditie, Horst), L.M.A. Custers [magazijn, Horst), PA. Boes ten [magazijn, Nuth), R.W.J. Peters [magazijn/expeditie, Breda), J.J.J. de Vries [magazijn, Duiven), J. van Vbet [magazijn/expeditie, Rijssen), J.W. Roelofsen [magazijn, Rijssen), M.A.A. van Dorst [magazijn, Grouw), J.V.M. van Lokven [maga zijn, Den Bosch), J.W. Stolzenbach [magazijn, Den Bosch), H.M.G. Wid- dershoven [magazijn Nuth), E. v.d. Berg [magazijn/expeditie, Eindho ven), H.G.J. van Lokven [magazijn, Den Bosch) (vervolg geslaagden, zie pag. 30) lie de la Réunion De heer F. van Eek is vanuit lie de la Réunion naar Nederland terugge keerd. De heer J.A. Doyer is op 3 maart naar lie de la Réunion vertrokken om bij Brasseries de Bourbon S.A. de functie van marketing/sales manager uit te gaan oefenen. De heer Doyer was werkzaam als marketing manager bij CBL te Nassau, Bahama's. Angola De heer A.L.M. van Rijn is op 7 maart vertrokken naar Luanda om bij Empressa Angolana de Cervejas S.A.R.L. de functie van coordinateur service technique te vervullen. Zaïre Op 12 maart is de heer Th.A. Strij ker teruggekeerd naar Nederland. Hij was werkzaam bij Bralima S.A.R.L. te Mbandaka als brouwerij directeur. Burundi De heer A.J. Bracke keerde op 14 maart terug van zijn detachering als speciahst de montage bij Brarudi S.A.R.L. de Bujumbura. Hij is per 18 maart vertrokken voor een deta chering als installation engineer [electrical) bij W.L.B.L. te Vieux Fort St. Lucia. Italië De heren A. Been [intallation manager), F.A. Krabbendam [instru mentation speciahst) en J.W. van Niersen [electrical installation manager) keerden allen terug uit Cagliari waar zij bij Birra Dreher S.p.A. waren gedetacheerd. Maleisië De heer A. Filé is per 20 maart ge detacheerd bij Guiness Anchor Ber- had te Kuala Lumpur als Senior Electrical Engineer.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 26