30 JAAR2? H.H.J.van Os 2.750 C.C. van Alphen 2.375,- J. Robavs 600, B. Nijgh 775- C J. Buis 3000 Den Bosch - De heer H.H.J. van Os leverde een idee in voor de flessen- drageropzetmachine. "Deze karton nen flessendragers worden gebruikt voor onder meer de export naar Amerika. De flessendragers worden in platte toestand in de machine aan gevoerd en worden hier door zuignap pen in elkaar geformeerd. Vroeger za ten er zestien zuignappen op de machine. Mijn idee was deze te ver vangen door zes grotere zuignappen, waardoor er minder kans is dat de ma chine valse lucht aanzuigt en voorko men wordt dat het vacuum wegvalt." Zoeterwoude - De heer Van Alphen van de Electrotechnische werkplaats in Zoeterwoude heeft een idee inge leverd om de hydraulische lift in ge bouw 2 te beschermen. "Die lift ver voert onder meer heftrucks, die materiaal en lijmcontainers naar Co lonne 5 moeten brengen. Omdat de deuren altijd automatisch dicht gaan, kwam het vaak voor dat de heftruck de liftdeur kapot reed. Door een ge wichtsmeting op de lift aan te bren gen, kunnen de deuren niet auto matisch sluiten als er een heftruck uit rijdt. Wanneer een heftruck in de lift staat, kunnen de deuren alleen via handbediening gesloten worden. Hierdoor blijven de deuren voortaan heel." Zoeterwoude - De heer Robavs, werk zaam bij Onderhoud, Brouwen en Energie in Zoeterwoude, leverde een idee in voor de pompenkamer van de warmwaterkrachtcentrale"Tussen vaste leidingen en de pompen zijn ex pansiebochten gemonteerd die kun nen uitzetten. Hierdoor worden druk- schokken in de leiding opgevangen, waardoor lekkage voorkomen wordt. Vroeger zaten hier rechte stukken tus sen, die door de druk vaak kapot gin gen. Door mijn idee wordt dat nu voorkomen", aldus de heer Robavs, die overigens geen onbekende is bij de Ideeƫnbuscommissie. Zoeterwoude - De heer B. Nijgh, groepsleider garage Zoeterwoude, leverde een idee in voor een ver andering van de stuurmotor in de hef trucks. "De motor heeft normaal twee koolborstels. Maar die borstels zijn erg aan slijtage onderhevig. Boven dien wordt het anker van de motor er ovaal door. Mijn idee bestond uit het plaatsen van vier koolborstels rond de motor. Hierdoor is de druk aan alle vier de kanten gelijk." Bunnik - De heer Ait Layachi (afdeling Verpakken) leverde een idee in voor Colonne 1. "De kraanvleugels in de vullers komen altijd tegen elkaar als de vuiler draait. Daardoor draaien ze kapot. Door de kraanvleugels aan een kant iets korter en aan de tegenover gestelde kant smaller te maken, raken ze elkaar niet meer." Een simpele op lossing die de heer Ait Layachi 650,opleverde, y Zoeterwoude - Het idee van de heer Buis, chef Postkamer Zoeterwoude, leverde een besparing van de verzend kosten op en is inmiddels in praktijk gebracht. m

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 23