Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit de kranten geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Coca Cola II Verstandig leren drinken in de tienerbar Voorlopig geen verbod eenmalige verpakkingen Franse minister wil verbod drankreclame PVC uit verpakking Bierverbruik neemt toe Mister Pepsi overleden Milieuvriendelijk blik Voorlichtingsboek over drankgebruik (De inhoud van deze rubriek valt buiten de verantwoording van de redactie) Coca Cola test na de mislukking van New Coke in 1985 opnieuw een nieuwe cola met de naam Coca Cola II in de Verenigde Sta ten uit. Het produkt zou nog steeds in smaak op Pepsi lijken. (Uit Adformatie van 15 maart) Britse ministers verhogen de druk op brouwers om tienerbars op te zetten om zo jongeren te le ren verstandig te drinken. Ze hebben de Portman Group, een belangengroep die door acht lei dende brouwerijen is opgericht, gevraagd de levensvatbaarheid van bars te onderzoeken waar jongeren onder de achttien alco holarme dranken kunnen drin ken. Volgens de ministers heb ben alcoholvrije bars geen grote aantrekkingskracht op jongeren. Bovendien gaan ze niet het vroegtijdige drinken en het drankprobleem onder jongeren tegen. De ministers zijn van me ning dat goed ontworpen bars, die alcoholarme dranken verko pen en zich speciaal op jongeren richten, wel populair zullen wor den. (Uit de Times van 5 maart) Minister Alders van VROM is geen voorstander van een ver bod op eenmalig verpakkings materiaal. Besluitvorming van eenmalige, of meermalige ver pakkingen zal plaatsvinden in het kader van het project Verpak kingen. Dit project wordt mo menteel door VROM en betrok kenen uitgevoerd. Daarbij streeft de minister er naar zoveel mo gelijk te komen tot meermalige verpakkingen. Als het nodig is, zal hij echter niet aarzelen als nog met een verbod op bepaalde eenmalige verpakkingen te ko men. (Uit de Nederlandse Staatscou rant van 14 maart) Om het failliete Franse systeem voor de gezondheidszorg te ont lasten heeft de Franse minister van Gezondheid, Claude Evin, voorgesteld alle sigaretten- en alcoholreclame te verbieden .Ta- baksprodukten en sterke alco holische dranken zijn al taboe op de televisie. Nu zou het verbod ook voor alle andere media, in clusief buitenreclame gaan gel den. Ook sponsoring zal dan voor rookwaren en drank niet zijn toegestaan. (Uit Adformatie van 1 maart) Het aantal verpakkingen waarin PVC is verwerkt, wordt met in gang van 1 september drastisch beperkt. Dat verwacht minister Alders nu het Centraal Bureau Levensmiddelen heeft gevraagd om vanaf die datum geen ver pakkingen met PVC te gebrui kenAls het overleg over een jaar nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, wil ik over een verbod nadenken, aldus de mi nister. (Uit het Algemeen Dagblad van 14 maart) Het bierverbruik in Nederland is vorig jaar voor het eerst sinds vier jaar weer gestegen: van 12,3 tot 13 miljoen hectoliter. Per hoofd van de bevolking werd 87,6 liter bier geconsumeerd, tegen 83,3 liter per hoofd in 1988. Het Centraal Brouwerij Kantoor dat deze cijfers bekend maakte, schrijft het toegenomen bierver bruik voor een belangrijk deel toe aan het prachtige zomer weer van vorig jaar. Opvallend is daarnaast een zeer krachtig gestegen afzet van alcoholarme en alcholvrije pilssoorten. (Uit Trouw van 14 maart) Walter S. Mack, mister Pepsi Cola, is in New York op 94-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Mack, die Pepsi leidde van 1938 tot 1951, wist destijds het siroop concern nieuw leven in te blazen door de handschoen op te nemen tegen Coca Cola. (Uit het Algemeen Dagblad van 20 maart) Bavaria uit het Brabantse Lies hout gaat zijn frisdranken in een nieuw milieuvriendelijk blikje verpakken. Daarmee is Bavaria de eerste klant van het staal bedrijf Hoogovens-IJmuiden, dat in samenwerking met Britse en Duitse collega's het nieuwe, geheel stalen blikje ontworpen heeft. De introduktie, half mei, gaat gepaard met een cam pagne van tien dagen om de klanten wegwijs met het blikje te maken. (Uit het Algemeen Dagblad van 20 maart) Anheuser-Busch, de grootste brouwerij in de wereld, brengt drie voorlichtingsboeken over drankgebruik op de markt om ouders te helpen bij de opvoe ding van hun kinderen. Een boek geeft suggesties om het onder werp aan de orde te brengen. Bij voorbeeld als het kind naar een voetbalwedstrijd zit te kijken. Een ander boek geeft aan hoe ou ders over drinken en autorijden kunnen vertellen. Volgens het boekje is negen jaar echt niet te jong om al over zo'n onderwerp te beginnen. (Uit de Wall Street Journal van 21 maart)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 22