deze in de context van die tijd en het beroep van mijn grootva der bekijkt." Geschiedenis Doctor ingenieur H. Elion werd in 1853 geboren in Rotterdam. Daar bezocht hij van 1870 tot enmet 1874 de HBS, waar hij les in scheikunde kreeg van de la tere hoogleraar Hoogewerff. Doctor Elion kreeg belangstel ling voor deze studie en ging na afloop naar de Polytechnische School in Delft, tegenwoordig de Technische Universiteit, voor een technologie-studie. In overleg met Hoogewerff be sloot hij na het behalen van zijn diploma alsnog in Leiden schei kunde te gaan studeren. Daar voor moest hij echter wel Latijn en Grieks kennen. Dat diploma werd in 1879 gehaald, waarna hij voor het kandidaats- en het doctoraalexamen doorging. Zijn doctorstitel behaalde hij in 1884 met het proefschrift 'Di- acetylazijnaether en aethyldi- acetylazijnaether.' De Heineken-directie zag het belang van gistonderzoek heel goed in. Daarom werd in 1885 Elion, aanhanger van de leer van Pasteur, wetenschappelijk adviseur en leider van het labo ratorium in wording van de toenmalige Heineken Brouwe rij in Rotterdam. In die tijd wist men weinig van gistculturen af. Alleen in Kopenhagen was de Deen doctor H. Hansen van de Carlsberg brouwerij er als eer ste in geslaagd apparatuur te ontwikkelen, die het mogelijk maakte om zuivere gist te kwe ken. Daarmee had hij de door Pasteur voorgestelde werkwij ze om deze gist in het brouw- proces te gebruiken, toegepast. Heineken volgde dit voorbeeld. Elion, die het grote belang van de voorgestelde werkwijze van Pasteur inzag, was in 1885, vóór zijn aanstelling bij Heineken, enkele weken in Kopenhagen Doctor H. Elion geweest om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de toe passingen van Hansen. In 1886 wist Elion met behulp van zelf ontworpen apparatuur een gist- cel van superieure kwaliteit te isoleren. En daaruit kweekte Heineken later zijn eigen (rein)- cultuur, de bekende Heineken A-gist. Deze stap betekende een omwenteling in de bier brouwerijen in Nederland en trok al snel de aandacht van brouwerijen in het buitenland. In 1887 heeft een grote Berlijn- se brouwerij, Böhmisches Brau- haus, een apparaat naar het mo del van doctor Elion laten maken. Een bewijs van de grote waarde van dit apparaat. Van de hand van doctor Elion verschenen diverse publicaties, Het kolfje van doctor H. Elion waarin hij de Heineken A-gist heeft geïsoleerd. Dit kolfje is nog steeds in de brouwerij in Zoeterwoude aanwezig. waaronder de in 1893 versche nen 'Studiën über Hefe' over de invloed van fosfaten op de gist- vitaliteit. Het werk van Elion kwam niet alleen de brouwerij, maar ook de vergistingsindus- trie ten goede. Hij werd lid van diverse commissies in binnen- en buitenland. Op 13 april 1930 overleed hij in Den Haag op de leeftijd van zeventig jaar. Familie-archief De heer K. Elion heeft thuis een familie-archief, waar hij alle werken van zijn grootvader doctor Elion en diens zonen be waart. "Een zoon was doctor in de wis- en natuurkunde en een andere zoon was physicus. De twee broers samen hebben heel wat geschreven over hun eigen werkgebied." Helaas heeft de heer Elion niet alles wat zijn fa milie geschreven heeft, kunnen bewaren. "Veel van wat zij gepu bliceerd hebben, is in buiten landse kranten en tijdschriften verschenen. Toen mijn vader met het familiearchief begon, waren veel van die tijdschriften niet meer te krijgen. En het is, helaas, te veel werk om die alle maal op te sporen. Daarnaast heeft mijn grootvader veel voor Heineken geschreven, dat eigendom van de brouwerij is." De heer Elion volgt nog dage lijks het wel en wee van de brouwerij. "Ik ben destijds in de brouwerijen in Rotterdam en Amsterdam geweest. Toen ik daar vertelde dat ik de klein zoon van doctor Elion was, gin gen de deuren voor me open. Ik heb een heel leuke rondleiding gehad, waarbij ik ook bij de reincultuur mocht kijken", ver telt de heer Elion. In de toe komst hoopt hij nog eens in de brouwerij in Zoeterwoude op bezoek te komen. 17 schermen II

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 17