i6 In 1886 wist de Nederlander doctor H. Elion, medewerker van Heineken, een gist- eel van superieure kwaliteit te isoleren. Daarmee kweekte Hei neken zijn eigen 'rein cultuur'. Honderd en veertien jaar later stuurde kleinzoon K. Elion de afdeling Public Relations een brief. Daarin schreef hij over een bestaand familie-archief. Vers van 't Vat zocht de heer Elion op en sprak met hem over zijn bekende grootvader. De familie Elion: een kijkje achter de "Ik heb mijn grootvader nooit gekend", vertelt de heer K. Elion, "aangezien ik twee jaar na zijn dood werd geboren." Wel heeft de heer Elion duide lijk de invloed van zijn grootva der op zijn familie gemerkt. "Mijn grootvader kende de ge varen van bacteriën voor de volksgezondheid maar al te goed. Daarom werden er in het gezin van mijn vader altijd voorzorgsmaatregelen geno men om geen ziekteverwek kende bacteriën in huis te krijgen. Het fruit moest eerst door gasvlammetjes gezuiverd worden en niets mocht met de vingers worden aangeraakt. Daarvoor waren er gereed schappen in huis. Het brood werd bijvoorbeeld met een tang van de bakker aangepakt. Ook de deurknoppen kregen extra aandacht. Als kind logeerde ik wel eens bij mijn oma. Dan dacht ik bij mezelf: 'wat doen ze hier gek'. Maar uiteraard is die houding goed te verklaren als je De heer K. Elion

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 16